Welcome to our school website!

Message from the Head of School

I would like to welcome you to the website of St Margaret College, Zabbar Primary A. In its pages you will find information about the school, which caters for approximately 500 children of ages ranging between 3 and 7. I hope that the content and the photographs that we have included on our website will give you a taste of what it is like to be part of our school. Our teaching staff and support staff are committed to working with parents and children collaboratively to best meet the needs of our learners. Our children are involved in a variety of educational activities that engage them in meaningful learning. We try our best to promote learning through problem solving and critical thinking in our educational programmes. Every effort is made by our dedicated staff to help all children reach their full potential. Zabbar Primary A is a positive learning community where everyone is committed to working for the success of all children. It is a school where we all enjoy learning together.

  Alfred Debattista Head of School

 L-Innu tal-Iskola (Kliem u Mużika Ms Maria Dalli)

Posted in School | Comments Off

Skema tal-Frott u l-Ħaxix – Kwestjonarju Importanti

Għeżież ġenituri/kuraturi,

Nitolbukom sabiex timlew dan il-kwestjonarju dwar l-iskema tal-ħaxix u l-frott.

http://marketresearch.emcs.com.mt/index.php/959184/lang-en

Jekk għandkom aktar minn wild wieħed taħt l-10 snin, imlew it-tweġibiet tagħkom fuq l-iżgħar wild li qed jattendi l-iskola.

Importanti li twieġbu dan il-kwestjonarju sal-20 ta’ Frar. 

Grazzi

Posted in Events | Comments Off

Qari flimkien mat-tfal – 13 ta’ Frar (12:30pm) – Ms Mifsud P1.2 u Ms Gambin P1.3

Għeżież Ġenituri/Kuraturi,

Din is-sena, l-iskola qed tkompli taħdem sabiex it-tfal isiru jħobbu aktar il-kotba u l-qari.  Intom, bħala ġenituri/kuraturi tistgħu tkomplu xxerrdu u ssaħħu din l-imħabba billi d-dar taqraw flimkien mat-tfal tagħkom.

Kien għalhekk, li l-iskola ħasbet biex tħejji laqgħa għalikom il-ġenituri fejn ser tingħataw tagħrif dwar kif intom tistgħu taqraw kotba flimkien mat-tfal tagħkom.  Din il-laqgħa ser tinqasam f’żewġ partijiet – fl-ewwel parti ser ikollkom taħdita mit-tim tal-Litteriżmu tal-Kulleġġ filwaqt li, fit-tieni parti ser ikollkom il-possibilta’ li taqraw ktieb flimkien mat-tfal tagħkom.  Tul din it-tieni parti ser ikun hemm għalliema mħarrġa apposta biex  jgħinukom f’kas ta’ diffikulta’.

Il-ġranet u l-ħinijiet tal-laqgħat ser ikunu kif ġej:

P1.1 Ms I. Farrugia (Conference Room) – Il-Ġimgħa 17 ta’ Frar  minn 12:30 sas-1:45pm

P1.2 Ms M. Mifsud (Conference Room) – It-Tnejn 13 ta’ Frar  minn 12:30pm sas-1:45pm

P1.3 Ms S. Gambin(Librerija) – It-Tnejn 13 ta’ Frar  minn 12:30pm sas-1:45pm

P1.4 Ms J. Zammit Purkiss (Conference Room) – Il-Ġimgħa 17 ta’ Frar  mid-8:45am sal- 10:00am

P1.5 Ms A. Piscopo(Librerija) – Il-Ġimgħa 17 ta’ Frar  mid- 8:45am sal- 10:00am

Grazzi

Sur A. Debattista

qari2

Posted in Events | Comments Off

Kwestjonarju – Evalwazzjoni Esterna

Bejn it-13 u s-17 ta’ Frar 2017, Uffiċjali Edukattivi se jżuru l-iskola tagħna biex jaraw kif inhi miexja. Din tissejjaħ Evalwazzjoni Esterna. Għal dan il-għan, intom mitluba timlew il-kwestjonarju li t-tfal ingħataw mill-iskola u tpoġġuh fil-kaxxa apposta li hemm fid-daħla tal-iskola jew f’envelop u tibagħtuh l-iskola mat-tifel/tifla sa nhar l-Erbgħa 8 ta’ Frar 2017.

Jekk diġa’ mlejtu l-verżjoni diġitali ta’ dan il-kwestjonarju nitolbukom sabiex ma terġgħux timlew dan il-kwestjonarju.

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom

A. Debattista

Kap tal-Iskola

Posted in School | Comments Off

Heritage Card

Dear Parent/Guardian,

Heritage Malta would like to offer those students attending primary school (even those students who are currently in Year 6) who have not yet applied for a Heritage Card to submit an application for a card. The Heritage card will allow them to visit Heritage sites in Malta and Gozo free of charge and the accompanying adult to enter at half price. Kindly log on the Heritage site portal at http://heritagemalta.org/student-membership so that you can register your child.

Head of School

Posted in Events | Comments Off

EKO SKOLA 2016 – 2017

Dear all,

Please note that the EKO SKOLA page has been updated.  Click on the following link to view updates: http://smc.zabbara.skola.edu.mt/eko-skola-2016-2017/ – Thanks

Posted in School | Comments Off

Research by Prof Valerie Sollars/ Riċerka minn Prof Valerie Sollars

Kindly, return the completed questionnaire by the  end of January.

Intom ġentilment mitluba timlew u tibagћtu lura l-kwestjonarju sa  l-aћћar ta’ Jannar

 

Thank you letter & reminder parents ENG

Thank you letter & reminder parents MLT

Posted in Uncategorized | Comments Off

KWESJONARJU IMPORTANTI ĦAFNA – IMPORTANTI LI TIMLEW DAN IL-KWESTJONARJU

Għeżież ġenituri/kuraturi,

Bħal ma diġa` tafu fl-iskola tagħna ser isir Evalwazzjoni Esterna matul ix-xahar ta’ Frar 2017.  Id-Dipartiment tal-Assigurazzjoni tal-Kwalita` fi ħdan id-Direttorat għall-Kwalita` u l-Istandards jixtieq jiġbor l-opinjoni tagħkom bħala ġenituri/kuraturi tat-tfal li jattendu l-iskola tagħna, għalhekk se jitqassmilkom kwestjonarju.  Dak li se tiktbu fil-kwestjonarju ser ikun anonimu.  Inħeġġukom li timlewh u tibagħtuh sal-Ġimgħa, 13 ta’ Jannar.  Dan il-kwestjonarju, importanti li timlewh sabiex l-iskola tkompli sejra ‘l quddiem għall-ġid ta’ wliedkom.

Dan il-kwestjonarju tista’ ssibu fil-Carers’ Room jew billi taċċessaw l-email address tat-tfal tagħkom.  Biex taċċessaw l-email tat-tfal tagħkom tridu timxu ma’ din il-proċedura:

  1. Taċċessaw l-iLearn http://ilearn.edu.mt
  2. Tiktbu l-username u l-password tat-tifel/tifla.  Dawn ġew ipprovduti mill-iskola.  F’każ ta’ diffikulta` staqsu lill-għalliema jew l-Assistenti Kapijiet biex jagħtukom l-għajnuna meħtieġa.
  3. Wara kklikkjaw fuq il-buttuna ‘Log in’.
  4. Wara agħfsu fuq il-buttuna ‘Office 365 Mail’.
  5. Hemmhekk għandkom issibu l-kwestjonarju.

Grazzi tal-kooperazzjoni

Is-Sur A. Debattista 

Kap tal-iskola 

Tistgħu taraw ukoll:  Aċċess għaI-Learn Parental Portal / Accessing the iLearn Parental Portal 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

English Speaking Union – Sessions for Parents

download

ESU – Sessions For Parents

Posted in Uncategorized | Comments Off

School Council Elections – Very Important Notice

School Council Elections are being held on Tuesday, 31st January 2017

7d427ea6e881e72abf11280d40878472

 

Dear Parents/Carers,

This is a gentle reminder that nomination forms for the School Council Elections can be collected from our school or they can be downloaded from the website of the Ministry for Education and Employment. Nominations are to reach the Head of School by not later than Wednesday 18 January 2017.

Thank you for your collaboration.

A. Debattista

Head of School

 

Għeżież Ġenituri/Kuraturi,

Nixtieq permezz ta’ din iċ-ċirkolari nerġa’ nħeġġiġkom biex tipparteċipaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Skolastiċi billi toħorġu bħala kandidati. Infakkrukom li n-nominazzjonijiet jintlaqgħu sa mhux aktar tard minn nhar l-Erbgħa 18 ta’ Jannar 2017. Min ikollu xi diffikultà nitolbuh jistaqsi lill-iskola.

Grazzi

A. Debattista

Kap tal-Iskola

Kunsilli-Skolastici-malt-eng

Regolamenti

Regulations

sce-web

scmweb

Posted in School | Comments Off

Ritratti u DVDs tal-Kunċert tal-Milied/ Christmas Concert Photographs & DVDs

Nixtiequ ninfurmawkom li min-nhar it-Tnejn 16 ta’ Jannar tistgħu tiġu l-iskola u tordnaw ir-ritratti u d-DVDs li ttieħdu waqt il-kunċerti tal-Milied. Intom mitluba li tiġu fil-ħinijiet tal-iskola fil-ġranet kif ġej:

Kinder 1 u Kinder 2 mit-Tnejn 16 ta’ Jannar sal-Ġimgħa 20 ta’ Jannar

Year 1 u Year 2 mit-Tnejn 23 ta’ Jannar sal-Ġimgħa 27 ta’ Jannar

Il-prezz tar-ritratti 6 x 4 huwa ta’ 60c u 8 x 12 huwa €3.00. Il-prezz tad-DVD huwa €7.

Il-qligħ kollu li jsir mill-bejgħ tar-ritratti u d-DVDs se jmur kollu għall-fond tal-Kunsill Skolastiku biex inkomplu nixtru aktar riżorsi għat-tagħlim.

 

We  would like to inform you that as from Monday 16th January, you may come to school to order the Christmas Concert photos and DVDs. Orders will be taken on the following days:

Kinder 1 and Kinder 2 – from Monday 16th till Friday 20th January

Year 1 and Year 2 – from Monday 23rd till Friday 27th January

Photos cost 60c (6×4) and € 3.00 (8×12). The DVD costs € 7.

All proceeds will go to the School Council fund and will help us to buy more resources for the school.

Posted in Uncategorized | Comments Off