Welcome to our school website!

Message from the Head of School

I would like to welcome you to the website of St Margaret College, Zabbar Primary A. In its pages you will find information about the school, which caters for approximately 500 children of ages ranging between 3 and 7. I hope that the content and the photographs that we have included on our website will give you a taste of what it is like to be part of our school. Our teaching staff and support staff are committed to working with parents and children collaboratively to best meet the needs of our learners. Our children are involved in a variety of educational activities that engage them in meaningful learning. We try our best to promote learning through problem solving and critical thinking in our educational programmes. Every effort is made by our dedicated staff to help all children reach their full potential. Zabbar Primary A is a positive learning community where everyone is committed to working for the success of all children. It is a school where we all enjoy learning together.

  Alfred Debattista Head of School

 L-Innu tal-Iskola (Kliem u Mużika Ms Maria Dalli)

Posted in School | Comments Off

Kwestjonarju Importanti – Nieklu B’Responsabbilita’

download

Għeżież Ġenituri/Kuraturi,

Inħeġġukom sabiex timlew dan il-kwestjonarju importanti: –

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/eko-skola-2016-2017/3648-2/

 

 

download

Dear Parents/ Carers,

Kindly fill in the following questionnaire: –

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/eko-skola-2016-2017/3648-2/

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kinder 1 & Kinder 2 Classes

Click on the link below to view some of the play activities (sociodramatic play) held in our kindergarten classes.

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/sdp-2016-2017/sociodramatic-play-areas/

Thanks

Posted in Uncategorized | Comments Off

Tfal li ser jidħlu fi Frar/ February Intake

Il-Kap tal-Iskola Primarja A Żabbar, jixtieq javża lil dawk il-ġenituri li joqogħdu Ħaż-Żabbar u li jixtiequ jibdew jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola mill-1 ta’ Frar 2017 sabiex jiġbru formula tal-applikazzjoni mill-iskola bejn id-9.00 am u s-1.00 p.m.  Fi Frar, 2017 jistgħu jidħlu dawk it-tfal li twieldu bejn l-1 ta’ Jannar u t-30 ta’ April 2014 (iż-żewġ dati inklużi).

Grazzi

 

The Headmaster of Zabbar Primary A would like to inform parents residing in Zabbar who would like their children to start attending Kindergarten 1 classes as from 1st February 2016 to pick up an application form from school between 9:00am and 1:00pm. Only children born between January 1st, 2014 and April 30th, 2014 (both days inclusive) can be registered for the February, 2017  intake.

Thanks

Posted in School | Comments Off

Qegħdin issibu xi problema biex taċċessaw il-Carers’ Room?

poster-for-parents-2

 

Gwida għall-iLearn Parental Portal/ Parental Portal Guide

Posted in Events | Comments Off

Seminar For Kindergarten Assistants

Please click on the link below:

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/activities-4/seminar-for-kindergarten-assistants/

Thanks

Posted in Uncategorized | Comments Off

Informazzjoni għall-ġenituri li għandhom it-tfal fit-tieni sena tal-primarja

capture-1

Nota għall-qari gwidat

X’għandi nagħmel biex naqra mat-tifel/tifla tiegħi?

capture2

Posted in Uncategorized | Comments Off

Reading Development

Posted in School | Comments Off

Seħer L-Istejjer / The Magic of Stories

download‘Seħer l-Istejjer/The Magic of Stories’ huwa programm ta’ qari għall-gost għall-familji ta’ tfal ta’ bejn l-4 u s-7 snin. Is-sessjonijiet ikunu ta’ siegħa u jsiru darba fil-ġimgħa. Fihom jinqraw stejjer b’mod animat u divertenti li jistimulaw l-immaġinazzjoni tat-tfal u jħajruhom jaqraw. L-għan tal-programm huwa li jippromwovi l-imħabba għall-qari fost it-tfal bl-involviment tal-ġenituri/kuraturi. Il-programm hu bilingwi u l-ġenituri/kuraturi jistgħu jattendu s-sessjonijiet bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.

Il-programm ‘Seħer l-Istejjer/The Magic of Stories’ isir f’diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex, f’libreriji pubbliċi, skejjel, ġonna u ċentri tal-komunita`. L-iskeda sħiħa tas-sessjonijiet tiġi aġġornata kull ġimgħa u ssibuha fil-paġna tal-Facebook – ‘Seħer l-Istejjer/The Magic of Stories’. Biex il-ġenituri jirriservaw post, kulma jridu jagħmlu huwa li jċemplu 2598 2990 jew jibagħtu ittra elettronika lil: aqra.storja@ilearn.edu.mt

Il-lokalitajiet li fihom qegħdin isiru s-sessjonijiet ta’ Seħer l-Istejjer bil-Malti huma: Birkirkara, Ħ’Attard, In-Naxxar, L-Imġarr Birżebbuġa, Ħaż-Żabbar, Ix-Xewkija, Għawdex, L-Imqabba, Ħal Qormi, Il-Furjana, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Ħal Għaxaq, Il-Mosta, Iż-Żurrieq, Pembroke u Ħal Luqa.

Il-lokalitajiet li fihom qegħdin isiru s-sessjonijiet ta’ The Magic of Stories bl-Ingliż huma: Ħal Safi, Il-Birgu, Ix-Xemxija, Ix-Xgħajra, L-Imqabba,, Iż-Żurrieq, Ta’ Kerċem Għawdex, L-Għasri Għawdex Il-Mellieħa  u Pembroke

https://www.facebook.com/Se%C4%A7er-l-Istejjer-The-Magic-of-Stories-1506046273025319/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

Posted in Events | Comments Off

Calendar of Events

Dear Parents & Carers,

Please note changes/amendments in Calendar of Events:

Christmas Concert for K1 & K2 classes;

Maths Workshop for Parents.

Thanks

Posted in Events | Comments Off

Animal Awareness Day – 4th October, 2016

Click on the link below to view the activity: –

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/activities-4/animal-awareness-day/

Thanks

Posted in School | Comments Off