Welcome to our school website!

Message from the Head of School

I would like to welcome you to the website of St Margaret College, Zabbar Primary A. In its pages you will find information about the school, which caters for approximately 500 children of ages ranging between 3 and 7. I hope that the content and the photographs that we have included on our website will give you a taste of what it is like to be part of our school. Our teaching staff and support staff are committed to working with parents and children collaboratively to best meet the needs of our learners. Our children are involved in a variety of educational activities that engage them in meaningful learning. We try our best to promote learning through problem solving and critical thinking in our educational programmes. Every effort is made by our dedicated staff to help all children reach their full potential. Zabbar Primary A is a positive learning community where everyone is committed to working for the success of all children. It is a school where we all enjoy learning together.

  Alfred Debattista Head of School

 L-Innu tal-Iskola (Kliem u Mużika Ms Maria Dalli)

Posted in School | Comments Off on Welcome to our school website!

Book Week 2018

Dear parents/carers, 

Click on the link below to view activities held during Book Week 2018:

Book Week 2018

Posted in School | Comments Off on Book Week 2018

Applikazzjoni għat-Trasport tal-Iskola / Application for School Transport

Is-Sezzjoni tat-Trasport tal-Iskejjel fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi nediet proċess onlajn ġdid biex tapplika għat-Trasport tal-Iskola tal-Istat bla ħlas għat-tfal tiegħek.

Għall-applikazzjoni agħfas fuq edu.gov.mt/freetransport

F’każ li għandek xi mistoqsijiet, inti tista’ tagħmel kuntatt magħna fuq: schooltransport.educserv@gov.mt jew fuq 25981888.​​

 

The School Transport Section within the Ministry for the Education and Employment has introduced a new online process to apply for the Free State School Transport for your children. 

You can access the application by logging on edu.gov.mt/freetransport

In case of any queries, please contact us on schooltransport.educserv@gov.mt or on 25981888

Posted in Uncategorized | Comments Off on Applikazzjoni għat-Trasport tal-Iskola / Application for School Transport

Sociodramatic Play Movies – K1 & K2

Dear parents/carers, 

Click on the link below to view sociodramatic play movies:

Sociodramatic play areas

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sociodramatic Play Movies – K1 & K2

Easter Egg Hunts

Dear parents/carers,

Click on the link below to view the Easter Egg Hunt Activities:

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/activities-4/easter-egg-hunts-2018/

Thanks

Posted in Uncategorized | Comments Off on Easter Egg Hunts

Clean Up Organised by the Local Council

Capture1

Posted in Uncategorized | Comments Off on Clean Up Organised by the Local Council

Calendar of Events

Dear parents/carers,

Please note that the calendar of events for the 3rd term has been uploaded.  You may click on the link below to view the calendar:-

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/calendar-of-events-2/

Thanks

Posted in Events | Comments Off on Calendar of Events

Tfal ġodda fil-kinder 1 / Kinder 1 new intake

Il-Kap tal-Iskola Primarja A Żabbar, jixtieq javża lil dawk il-ġenituri li joqogħdu Ħaż-Żabbar u li għandhom it-tfal tagħhom li twieldu bejn l-1 ta’ Mejju u l-31 ta’ Diċembru tas-sena 2015 (iż-żewġ dati inklużi) u li jixtiequ jibdew jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola minn Ottubru 2018, li jistgħu jiġbru formola tal-applikazzjoni mill-iskola bejn id-9.00 am u s-1.00 p.m.

The Head of School of Zabbar Primary A would like to inform parents who reside at Zabbar and whose children were born between the 1st of May and the 31st  of December 2015 (both days included), that registration for attending school as from October 2018 is now open. Parents may collect an application form from school from 9.00 a.m. till 1.00 p.m.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tfal ġodda fil-kinder 1 / Kinder 1 new intake

Tfal ġodda fil-kinder 1/ Kinder 1 new intake

Il-Kap tal-Iskola Primarja A Żabbar, jixtieq javża lil dawk il-ġenituri li joqogħdu Ħaż-Żabbar u li għandhom it-tfal tagħhom li twieldu bejn l-1 ta’ Mejju u l-31 ta’ Diċembru tas-sena 2015 (iż-żewġ dati inklużi) u li jixtiequ jibdew jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola minn Ottubru 2018, li jistgħu jiġbru formola tal-applikazzjoni mill-iskola bejn id-9.00 am u s-1.00 p.m.

The Head of School of Zabbar Primary A would like to inform parents who reside at Zabbar and whose children were born between the 1st of May and the 31st of December 2015 (both days included), that registration for attending school as from October 2018 is now open. Parents may collect an application form from school from 9.00 a.m. till 1.00 p.m.

Posted in School | Comments Off on Tfal ġodda fil-kinder 1/ Kinder 1 new intake

Ritratti tal-Karnival 2018

Għeżież Ġenituri/ Kuraturi,
Nixtiequ ninfurmawkom li waqt l-attivitajiet tal-Karnival il-ġenituri tal-Kunsill  ħadu ritratt tal-klassijiet bit-tfal lebsin il-kostumi tal-Karnival.  Fil-ġranet li ġejjin l-iskola ser tibgħat ċirkolari sabiex tgħidilkom x’għandkom tagħmlu f’każ li tixtiequ tordnaw kopja ta’ dan ir-ritratt.  

Ta’ min tkunu infurmati li tfal li ma kellhomx il-permessi meħtieġa tad-Data Protection ma setgħux jiġu inkużi fir-ritratti.

KINDER 1

Ms M. Grech (Mr A. Spiteri) Ms B. Caruana (Ms P. Frendo) Ms R. Mizzi (Ms M. Galea) Ms C. Cilia (Ms D. Buttigieg)

 

Ms R. Portelli Ms M. Ciantar (Ms R. Livori) Ms L. Dalli (Ms C. Psaila) Ms R. Spiteri (Ms C. Darmanin)

 

Ms E. Formosa(Ms D. Mallia) Ms J. Saliba (Ms C. Copperstone) Ms L. Ciantar Ms E. Farrugia

 

KINDER 2

Ms P. Farrugia (Ms C. Grech) Ms R. Spiteri Mercieca (Ms E. Camilleri & Ms S. Pisani Zammit) Ms S. Caruana (Ms C. Bonnici) Ms E. Vella (Ms P. Dimech)

 

Ms C. Shires (Ms L. Ebejer & Ms J. Aquilina) Ms N. Camilleri Duca (Ms F. Galea) Ms R. Craus (Ms J. German & Ms D. Ellul) Ms C. Camilleri (Ms N. Pantalleresco & Mr J. Downes)

 

YEAR 1


Ms S. Gambin (Ms G. Sciberras)

Ms I. Farrugia

Ms M. Mifsud (Ms M. Craus)

 


Ms A. Piscopo (Ms R. Coreschi)

Ms A. Debattista (Ms C. Vella)

Ms J. Zammit Purkiss (Ms J. Schembri)

 

YEAR 2


Ms D. Seisun Incorvaja(Ms C. Brincat)

Ms A. Sapiano (Ms S. Lahmar Zammit)

Ms F. Debono (Mr A. Camilleri & Ms J. Peplow)

 


Ms M. Vella Montebello (Ms A. Magro & Ms M. Bonnici)

Ms M. Buttigieg Brooks (Ms A. Lanzon)

 

Posted in Events | Comments Off on Ritratti tal-Karnival 2018

Creating & Publishing Our Own Books – Ms D. Seisun Incorvaja (P2.1)

Dear all,

Click on the link below to view the video:

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/activities-4/creating-publishing-our-own-books-p2-1-ms-d-seisun-incorvaja/

Thanks

Posted in Uncategorized | Comments Off on Creating & Publishing Our Own Books – Ms D. Seisun Incorvaja (P2.1)