Welcome to our school website!

Message from the Head of School

I would like to welcome you to the website of St Margaret College, Zabbar Primary A. In its pages you will find information about the school, which caters for approximately 500 children of ages ranging between 3 and 7. I hope that the content and the photographs that we have included on our website will give you a taste of what it is like to be part of our school. Our teaching staff and support staff are committed to working with parents and children collaboratively to best meet the needs of our learners. Our children are involved in a variety of educational activities that engage them in meaningful learning. We try our best to promote learning through problem solving and critical thinking in our educational programmes. Every effort is made by our dedicated staff to help all children reach their full potential. Zabbar Primary A is a positive learning community where everyone is committed to working for the success of all children. It is a school where we all enjoy learning together.

  Alfred Debattista Head of School

 L-Innu tal-Iskola (Kliem u Mużika Ms Maria Dalli)

Posted in School | Comments Off

Calendar of Events

Dear parents/carers,

Please note that the calendar of events for the 3rd term has been uploaded.  You may click on the link below to view the calendar:-

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/calendar-of-events-2/

Thanks

Posted in Events | Comments Off

Tfal ġodda fil-kinder 1 / Kinder 1 new intake

Il-Kap tal-Iskola Primarja A Żabbar, jixtieq javża lil dawk il-ġenituri li joqogħdu Ħaż-Żabbar u li għandhom it-tfal tagħhom li twieldu bejn l-1 ta’ Mejju u l-31 ta’ Diċembru tas-sena 2015 (iż-żewġ dati inklużi) u li jixtiequ jibdew jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola minn Ottubru 2018, li jistgħu jiġbru formola tal-applikazzjoni mill-iskola bejn id-9.00 am u s-1.00 p.m.

The Head of School of Zabbar Primary A would like to inform parents who reside at Zabbar and whose children were born between the 1st of May and the 31st  of December 2015 (both days included), that registration for attending school as from October 2018 is now open. Parents may collect an application form from school from 9.00 a.m. till 1.00 p.m.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Tfal ġodda fil-kinder 1/ Kinder 1 new intake

Il-Kap tal-Iskola Primarja A Żabbar, jixtieq javża lil dawk il-ġenituri li joqogħdu Ħaż-Żabbar u li għandhom it-tfal tagħhom li twieldu bejn l-1 ta’ Mejju u l-31 ta’ Diċembru tas-sena 2015 (iż-żewġ dati inklużi) u li jixtiequ jibdew jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola minn Ottubru 2018, li jistgħu jiġbru formola tal-applikazzjoni mill-iskola bejn id-9.00 am u s-1.00 p.m.

The Head of School of Zabbar Primary A would like to inform parents who reside at Zabbar and whose children were born between the 1st of May and the 31st of December 2015 (both days included), that registration for attending school as from October 2018 is now open. Parents may collect an application form from school from 9.00 a.m. till 1.00 p.m.

Posted in School | Comments Off

Ritratti tal-Karnival 2018

Għeżież Ġenituri/ Kuraturi,
Nixtiequ ninfurmawkom li waqt l-attivitajiet tal-Karnival il-ġenituri tal-Kunsill  ħadu ritratt tal-klassijiet bit-tfal lebsin il-kostumi tal-Karnival.  Fil-ġranet li ġejjin l-iskola ser tibgħat ċirkolari sabiex tgħidilkom x’għandkom tagħmlu f’każ li tixtiequ tordnaw kopja ta’ dan ir-ritratt.  

Ta’ min tkunu infurmati li tfal li ma kellhomx il-permessi meħtieġa tad-Data Protection ma setgħux jiġu inkużi fir-ritratti.

KINDER 1

Ms M. Grech (Mr A. Spiteri) Ms B. Caruana (Ms P. Frendo) Ms R. Mizzi (Ms M. Galea) Ms C. Cilia (Ms D. Buttigieg)

 

Ms R. Portelli Ms M. Ciantar (Ms R. Livori) Ms L. Dalli (Ms C. Psaila) Ms R. Spiteri (Ms C. Darmanin)

 

Ms E. Formosa(Ms D. Mallia) Ms J. Saliba (Ms C. Copperstone) Ms L. Ciantar Ms E. Farrugia

 

KINDER 2

Ms P. Farrugia (Ms C. Grech) Ms R. Spiteri Mercieca (Ms E. Camilleri & Ms S. Pisani Zammit) Ms S. Caruana (Ms C. Bonnici) Ms E. Vella (Ms P. Dimech)

 

Ms C. Shires (Ms L. Ebejer & Ms J. Aquilina) Ms N. Camilleri Duca (Ms F. Galea) Ms R. Craus (Ms J. German & Ms D. Ellul) Ms C. Camilleri (Ms N. Pantalleresco & Mr J. Downes)

 

YEAR 1


Ms S. Gambin (Ms G. Sciberras)

Ms I. Farrugia

Ms M. Mifsud (Ms M. Craus)

 


Ms A. Piscopo (Ms R. Coreschi)

Ms A. Debattista (Ms C. Vella)

Ms J. Zammit Purkiss (Ms J. Schembri)

 

YEAR 2


Ms D. Seisun Incorvaja(Ms C. Brincat)

Ms A. Sapiano (Ms S. Lahmar Zammit)

Ms F. Debono (Mr A. Camilleri & Ms J. Peplow)

 


Ms M. Vella Montebello (Ms A. Magro & Ms M. Bonnici)

Ms M. Buttigieg Brooks (Ms A. Lanzon)

 

Posted in Events | Comments Off

Creating & Publishing Our Own Books – Ms D. Seisun Incorvaja (P2.1)

Dear all,

Click on the link below to view the video:

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/activities-4/creating-publishing-our-own-books-p2-1-ms-d-seisun-incorvaja/

Thanks

Posted in Uncategorized | Comments Off

Parent Seminar – 5th February 2018

26230900_10212636815730263_7311708562034428816_n (1)

Posted in Events | Comments Off

Activities

Dear Parents/Carers,

Click on the links below to view some of the activities held at Zabbar Primary A during the 1st term:

Christmaths – Maths Activities related to Christmas

Santa’s Workshop  

Sociodramatic Play Areas (Kinder 1 & Kinder 2)

Thanks

Posted in School | Comments Off

Rebbieħ/a tal-Ħemper tal-Milied; Christmas Hamper Winner

Ir-rebbieħ jista’ jiġi jiġbor il-ħemper waqt il-ħinijiet tal-iskola. Grazzi

The winner can collect the hamper during school hours. Thanks

 

Posted in Events | Comments Off

Rebbieħ/a tal-Ħemper tal-Milied/ Christmas Hamper Winners

25590214_10208817358826009_192486081_o

 

Ir-rebbieħ jista’ jiġbor il-ħemper waqt il-ħinjiet tal-iskola. Grazzi

The winner can collect the hamper during school hours. Thanks

Posted in Events | Comments Off

Tfal Ġodda fil-Kinder 1/ Kinder 1- New Intake

Il-Kap tal-Iskola Primarja A Żabbar, jixtieq javża lil dawk il-ġenituri li joqogħdu Ħaż-Żabbar u li għandhom it-tfal tagħhom li twieldu bejn l-1 ta’ Jannar u l-30 t’April tas-sena 2015 (iż-żewġ dati inklużi) u li jixtiequ jibdew jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola minn Frar 2018, li jistgħu jiġbru formola tal-applikazzjoni mill-iskola bejn id-9.00 am u s-1.00 p.m.

The Head of School of Zabbar Primary A would like to inform parents who reside at Zabbar and whose children were born between the 1st of January and the 30th of January 2015 (both days included), that registration for attending school as from February 2018 is now open. Parents may collect an application form from the school from 9.00 a.m. till 1.00 p.m.

Posted in School | Comments Off