Welcome to our school website!

Message from the Head of School

I would like to welcome you to the website of St Margaret College, Zabbar Primary A. In its pages you will find information about the school, which caters for approximately 500 children of ages ranging between 3 and 7. I hope that the content and the photographs that we have included on our website will give you a taste of what it is like to be part of our school. Our teaching staff and support staff are committed to working with parents and children collaboratively to best meet the needs of our learners. Our children are involved in a variety of educational activities that engage them in meaningful learning. We try our best to promote learning through problem solving and critical thinking in our educational programmes. Every effort is made by our dedicated staff to help all children reach their full potential. Zabbar Primary A is a positive learning community where everyone is committed to working for the success of all children. It is a school where we all enjoy learning together.

  Alfred Debattista Head of School

 L-Innu tal-Iskola (Kliem u Mużika Ms Maria Dalli)

Posted in School | Comments Off

School Council Elections – Very Important Notice

School Council Elections are being held on Tuesday, 31st January 2017

7d427ea6e881e72abf11280d40878472

 

Dear Parents/Carers,

This is a gentle reminder that nomination forms for the School Council Elections can be collected from our school or they can be downloaded from the website of the Ministry for Education and Employment. Nominations are to reach the Head of School by not later than Wednesday 18 January 2017.

Thank you for your collaboration.

A. Debattista

Head of School

 

Għeżież Ġenituri/Kuraturi,

Nixtieq permezz ta’ din iċ-ċirkolari nerġa’ nħeġġiġkom biex tipparteċipaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Skolastiċi billi toħorġu bħala kandidati. Infakkrukom li n-nominazzjonijiet jintlaqgħu sa mhux aktar tard minn nhar l-Erbgħa 18 ta’ Jannar 2017. Min ikollu xi diffikultà nitolbuh jistaqsi lill-iskola.

Grazzi

A. Debattista

Kap tal-Iskola

Kunsilli-Skolastici-malt-eng

Regolamenti

Regulations

sce-web

scmweb

Posted in School | Comments Off

Ritratti u DVDs tal-Kunċert tal-Milied/ Christmas Concert Photographs & DVDs

Nixtiequ ninfurmawkom li min-nhar it-Tnejn 16 ta’ Jannar tistgħu tiġu l-iskola u tordnaw ir-ritratti u d-DVDs li ttieħdu waqt il-kunċerti tal-Milied. Intom mitluba li tiġu fil-ħinijiet tal-iskola fil-ġranet kif ġej:

Kinder 1 u Kinder 2 mit-Tnejn 16 ta’ Jannar sal-Ġimgħa 20 ta’ Jannar

Year 1 u Year 2 mit-Tnejn 23 ta’ Jannar sal-Ġimgħa 27 ta’ Jannar

Il-prezz tar-ritratti 6 x 4 huwa ta’ 60c u 8 x 12 huwa €3.00. Il-prezz tad-DVD huwa €7.

Il-qligħ kollu li jsir mill-bejgħ tar-ritratti u d-DVDs se jmur kollu għall-fond tal-Kunsill Skolastiku biex inkomplu nixtru aktar riżorsi għat-tagħlim.

 

We  would like to inform you that as from Monday 16th January, you may come to school to order the Christmas Concert photos and DVDs. Orders will be taken on the following days:

Kinder 1 and Kinder 2 – from Monday 16th till Friday 20th January

Year 1 and Year 2 – from Monday 23rd till Friday 27th January

Photos cost 60c (6×4) and € 3.00 (8×12). The DVD costs € 7.

All proceeds will go to the School Council fund and will help us to buy more resources for the school.

Posted in Uncategorized | Comments Off

External Review – Kindly, fill in this questionnaire

Dear Parents/ Carers

In view of the upcoming external review being held in February 2017, the Quality Assurance Department (QAD) would like to  make use of a questionnaire  to gather feedback from you the parents/carers  of  the learners in our school.  All submissions will be anonymous and  the results will be used collectively as part of the evaluation process.  We  are encouraging you to submit this questionnaire by Friday, 13th January, 2017.  Your feedback is an important contribution to the school’s improvement.

You may find this questionnaire in the Carers’ Room or by accessing your child’s email address.  To access your child’s email:

  • Go to: http://ilearn.edu.mt
  • Log in by using your child’s username and password (These were provided by the school.  If you have any difficulties ask your child’s teacher/KGA or a member of the School Management Team);
  • Click on the ‘Office 365 Mail’ icon;
  • You should find an email with a link to the questionnaire in the inbox.

Thanks for your co-operation

Mr A. Debattista

Headmaster

Aċċess għaI-Learn Parental Portal / Accessing the iLearn Parental Portal 

 

Posted in School | Comments Off

Evalwazzjoni Esterna – Nitolbukom timlew dan il-kwestjonarju importanti

Għeżież ġenituri/kuraturi,

Bħal ma diġa` tafu fl-iskola tagħna ser isir Evalwazzjoni Esterna matul ix-xahar ta’ Frar 2017.  Id-Dipartiment tal-Assigurazzjoni tal-Kwalita` fi ħdan id-Direttorat għall-Kwalita` u l-Istandards jixtieq jiġbor l-opinjoni tagħkom bħala ġenituri/kuraturi tat-tfal li jattendu l-iskola tagħna, għalhekk se jitqassmilkom kwestjonarju.  Dak li se tiktbu fil-kwestjonarju ser ikun anonimu.  Inħeġġukom li timlewh u tibagħtuh sal-Ġimgħa, 13 ta’ Jannar.  Dan il-kwestjonarju, importanti li timlewh sabiex l-iskola tkompli sejra ‘l quddiem għall-ġid ta’ wliedkom.

Dan il-kwestjonarju tista’ ssibu fil-Carers’ Room jew billi taċċessaw l-email address tat-tfal tagħkom.  Biex taċċessaw l-email tat-tfal tagħkom tridu timxu ma’ din il-proċedura:

  1. Taċċessaw l-iLearn http://ilearn.edu.mt
  2. Tiktbu l-username u l-password tat-tifel/tifla.  Dawn ġew ipprovduti mill-iskola.  F’każ ta’ diffikulta` staqsu lill-għalliema jew l-Assistenti Kapijiet biex jagħtukom l-għajnuna meħtieġa.
  3. Wara kklikkjaw fuq il-buttuna ‘Log in’.
  4. Wara agħfsu fuq il-buttuna ‘Office 365 Mail’.
  5. Hemmhekk għandkom issibu l-kwestjonarju.

Grazzi tal-kooperazzjoni

Is-Sur A. Debattista 

Kap tal-iskola 

Tistgħu taraw ukoll:  Aċċess għaI-Learn Parental Portal / Accessing the iLearn Parental Portal 

 

Posted in School | Comments Off

My Journey

capture

9 ta’ Jannar 2017.

Għeżież Ġenituri,

Kif forsi smajtu, il-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jaħdem fuq programm ġdid imsejjaħ My Journey: Achieving through different paths. Il-ħsieb warajh huwa li jiġu mdaħħla suġġetti applikati fl-iskejjel sekondarji biex b’hekk nilħqu firxa akbar ta’ ħiliet u aspirazzjonijiet tal-istudenti.

Ser issir laqgħa għall-ġenituri tal-istudenti li jattendu l-iskejjel tal-Kulleġġ St Margerita nhar il-Ħamis bejn il-5:30 – 7:00 ta’ filgħaxija fis-sala, Verdala Secondary School, Cospicua.

Emile Vassallo

Prinċipal tal-Kulleġġ

Posted in Uncategorized | Comments Off

Games that promote water conservation

computer-games-promote-water-conservation-in-malta-4-jan

Posted in Uncategorized | Comments Off

Father Christmas Activity, 2016

Kindly, click on the link below to view the Father Christmas Activity held at our school:

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/activities-4/father-christmas-activity-2016/

Posted in Uncategorized | Comments Off

School Council Elections 2017-2018

School Council Elections are being held on Tuesday, 31st January 2017

7d427ea6e881e72abf11280d40878472

 

Kunsilli-Skolastici-malt-eng

Regolamenti

Regulations

sce-web

scmweb

Posted in Uncategorized | Comments Off

Platt Ross għat-Tfal tal-Missjoni

capture

Kull platt ross jiswa’ 50ċ

Min jixtieq joffri platt ross lit-tfal bil-ġuħ fil-Kenja, fl-Indja u fil-Filippini jista’ jibgħat 50ċ mat-tifel/tifla tiegħu.

Kull tifel/tifla li se jagħtu platt ross lit-tfal tal-Missjoni se jidħlu fiċ-ċans li jirbħu rigali sbieħ dakinhar tal-Maratona Missjoni (27-28-29 ta’ Jannar) li se tkun imxandra fuq it-televiżjoni lokali.

 

capture2

Posted in Uncategorized | Comments Off

Party tal-Milied – Il-Ħamis 22 ta’ Diċembru

13365769-children-s-christmas-party-a-surprise-stock-vector-christmas-kid-illustration

Nhar il-Ħamis 22 ta’ Diċembru se jiġi organizzat party f’kull klassi tal-iskola. Dakinhar

it-tfal huma mitluba li jġibu magħhom tazza, platt tal-plastik, lunch box vojta u basket

tal-plastik biex ikunu jistgħu jieħdu magħhom xi ikel li ma jkunux kielu waqt il-party. Il-

prezz se jkun ta’ €4.00. It-tfal jistgħu jiġu b’ilbies casual għall-party.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off