Tfal Ġodda fil-Kinder 1/ Kinder 1- New Intake

Il-Kap tal-Iskola Primarja A Żabbar, jixtieq javża lil dawk il-ġenituri li joqogħdu Ħaż-Żabbar u li għandhom it-tfal tagħhom li twieldu bejn l-1 ta’ Jannar u l-30 t’April tas-sena 2015 (iż-żewġ dati inklużi) u li jixtiequ jibdew jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola minn Frar 2018, li jistgħu jiġbru formola tal-applikazzjoni mill-iskola bejn id-9.00 am u s-1.00 p.m.

The Head of School of Zabbar Primary A would like to inform parents who reside at Zabbar and whose children were born between the 1st of January and the 30th of January 2015 (both days included), that registration for attending school as from February 2018 is now open. Parents may collect an application form from the school from 9.00 a.m. till 1.00 p.m.

Posted in School | Comments Off

Laqgħat minn Speech Language Pahologist

Għeżież Ġenituri,

Se jsiru laqgħat dwar l-iżvilupp fit-taħdit tat-tfal minn sena sa ħames snin. Dawn il-laqgħat se jsiru l-iskola minn Speech Language Pathologist. Il-ġenituri li għandhom it-tfal tagħhom fil-klassijiet tal-Kinder 1 huma mistiedna li jattendu kif ġej:

It-Tlieta 21 ta’ Novembru – Ġenituri tat-tfal fil-K1.1, K1.2 u K1.3

L-Erbgħa 22 ta’ Novembru – Ġenituri tat-tfal fil-K1.4, K1.5, K1.6 u K1.7

Il-Ġimgħa 24 ta’ Novembru – Ġenituri tat-tfal fil-K1.8, K1.9, K1.10

Il-ħin tal-laqgħat huwa mid-9.00a.m. sal-11.00a.m. Minħabba l-importanza ta’ dawn il-laqgħat nħeġġukom li tattendu.

Grazzi

Posted in School | Comments Off

The iLearn Parental Portal

Using the iLearn Parental Portal.  Click link below to view details.

Thanks

Gwida Għall-iLearn Parental Portal / Guide for iLearn Parental Portal

Posted in Uncategorized | Comments Off

Meet & Join the Klown Doctors

Capture

Posted in Uncategorized | Comments Off

Calendar of Events

Dear parents/guardians,

Please click on the link below to find the Calendar of Events for the coming scholastic year.

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/calendar-of-events-2/

Thanks

Posted in Events | Comments Off

Sociodramatic Play Photos/Movies – K1 & K2 Classes

Dear Parents/Carers,
Click on the links below to view:
Our school’s Sociodramatic Play Areas page: –

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/sdp-2016-2017/sociodramatic-play-areas/

Our new Sociodramatic Play movie:-

Thanks

 

Posted in School | Comments Off

Teaching Maths Through Play

Dear parents/ carers,

Click on the link below to view the activities that were held during the 2nd and 3rd term:

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/activities-4/learning-maths-through-play/

Posted in Uncategorized | Comments Off

Seħer l-Istejjer / The Magic of Stories

Birgu leap mlt (1)

Posted in Events | Comments Off

Walk-in Service offrut mill-Kulleġġ

Agħfas hawn taħt biex taqra ċ-ċirkulari

Grazzi

Walk-In Service 2017

Posted in Events | Comments Off

Quddiesa tal-Preċett

predstavljanje-prvopricesnika1

Għeżież Ġenituri,

Nhar it-Tlieta 13 ta’ Ġunju 2017, se tiġi ċċelebrata quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ġewwa Ħaż-Żabbar għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fid-9.30 a.m.

Dakinhar intom il-ġenituri għandkom tieħdu lit-tfal il-knisja mill-ewwel libsin tal-Preċett. L-għalliema se jkunu qed jistennewkom fuq iz-zuntier. Kif taslu ħallu lit-tfal mal-għalliema tagħhom biex dawn idaħħluhom fil-knisja.

Intom il-ġenituri għandkom toqogħdu fil-kappelluni tal-ġnub. Wara li tintemm il-quddiesa t-tfal imorru d-dar flimkien magħkom.

A. Debattista

Kap tal-Iskola

Posted in Uncategorized | Comments Off