Ritratti tal-Karnival 2018

Għeżież Ġenituri/ Kuraturi,
Nixtiequ ninfurmawkom li waqt l-attivitajiet tal-Karnival il-ġenituri tal-Kunsill  ħadu ritratt tal-klassijiet bit-tfal lebsin il-kostumi tal-Karnival.  Fil-ġranet li ġejjin l-iskola ser tibgħat ċirkolari sabiex tgħidilkom x’għandkom tagħmlu f’każ li tixtiequ tordnaw kopja ta’ dan ir-ritratt.  

Ta’ min tkunu infurmati li tfal li ma kellhomx il-permessi meħtieġa tad-Data Protection ma setgħux jiġu inkużi fir-ritratti.

KINDER 1

Ms M. Grech (Mr A. Spiteri) Ms B. Caruana (Ms P. Frendo) Ms R. Mizzi (Ms M. Galea) Ms C. Cilia (Ms D. Buttigieg)

 

Ms R. Portelli Ms M. Ciantar (Ms R. Livori) Ms L. Dalli (Ms C. Psaila) Ms R. Spiteri (Ms C. Darmanin)

 

Ms E. Formosa(Ms D. Mallia) Ms J. Saliba (Ms C. Copperstone) Ms L. Ciantar Ms E. Farrugia

 

KINDER 2

Ms P. Farrugia (Ms C. Grech) Ms R. Spiteri Mercieca (Ms E. Camilleri & Ms S. Pisani Zammit) Ms S. Caruana (Ms C. Bonnici) Ms E. Vella (Ms P. Dimech)

 

Ms C. Shires (Ms L. Ebejer & Ms J. Aquilina) Ms N. Camilleri Duca (Ms F. Galea) Ms R. Craus (Ms J. German & Ms D. Ellul) Ms C. Camilleri (Ms N. Pantalleresco & Mr J. Downes)

 

YEAR 1


Ms S. Gambin (Ms G. Sciberras)

Ms I. Farrugia

Ms M. Mifsud (Ms M. Craus)

 


Ms A. Piscopo (Ms R. Coreschi)

Ms A. Debattista (Ms C. Vella)

Ms J. Zammit Purkiss (Ms J. Schembri)

 

YEAR 2


Ms D. Seisun Incorvaja(Ms C. Brincat)

Ms A. Sapiano (Ms S. Lahmar Zammit)

Ms F. Debono (Mr A. Camilleri & Ms J. Peplow)

 


Ms M. Vella Montebello (Ms A. Magro & Ms M. Bonnici)

Ms M. Buttigieg Brooks (Ms A. Lanzon)

 

Posted in Events | Comments Off on Ritratti tal-Karnival 2018

Creating & Publishing Our Own Books – Ms D. Seisun Incorvaja (P2.1)

Dear all,

Click on the link below to view the video:

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/activities-4/creating-publishing-our-own-books-p2-1-ms-d-seisun-incorvaja/

Thanks

Posted in Uncategorized | Comments Off on Creating & Publishing Our Own Books – Ms D. Seisun Incorvaja (P2.1)

Parent Seminar – 5th February 2018

26230900_10212636815730263_7311708562034428816_n (1)

Posted in Events | Comments Off on Parent Seminar – 5th February 2018

Activities

Dear Parents/Carers,

Click on the links below to view some of the activities held at Zabbar Primary A during the 1st term:

Christmaths – Maths Activities related to Christmas

Santa’s Workshop  

Sociodramatic Play Areas (Kinder 1 & Kinder 2)

Thanks

Posted in School | Comments Off on Activities

Rebbieħ/a tal-Ħemper tal-Milied; Christmas Hamper Winner

Ir-rebbieħ jista’ jiġi jiġbor il-ħemper waqt il-ħinijiet tal-iskola. Grazzi

The winner can collect the hamper during school hours. Thanks

 

Posted in Events | Comments Off on Rebbieħ/a tal-Ħemper tal-Milied; Christmas Hamper Winner

Rebbieħ/a tal-Ħemper tal-Milied/ Christmas Hamper Winners

25590214_10208817358826009_192486081_o

 

Ir-rebbieħ jista’ jiġbor il-ħemper waqt il-ħinjiet tal-iskola. Grazzi

The winner can collect the hamper during school hours. Thanks

Posted in Events | Comments Off on Rebbieħ/a tal-Ħemper tal-Milied/ Christmas Hamper Winners

Tfal Ġodda fil-Kinder 1/ Kinder 1- New Intake

Il-Kap tal-Iskola Primarja A Żabbar, jixtieq javża lil dawk il-ġenituri li joqogħdu Ħaż-Żabbar u li għandhom it-tfal tagħhom li twieldu bejn l-1 ta’ Jannar u l-30 t’April tas-sena 2015 (iż-żewġ dati inklużi) u li jixtiequ jibdew jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola minn Frar 2018, li jistgħu jiġbru formola tal-applikazzjoni mill-iskola bejn id-9.00 am u s-1.00 p.m.

The Head of School of Zabbar Primary A would like to inform parents who reside at Zabbar and whose children were born between the 1st of January and the 30th of January 2015 (both days included), that registration for attending school as from February 2018 is now open. Parents may collect an application form from the school from 9.00 a.m. till 1.00 p.m.

Posted in School | Comments Off on Tfal Ġodda fil-Kinder 1/ Kinder 1- New Intake

Laqgħat minn Speech Language Pahologist

Għeżież Ġenituri,

Se jsiru laqgħat dwar l-iżvilupp fit-taħdit tat-tfal minn sena sa ħames snin. Dawn il-laqgħat se jsiru l-iskola minn Speech Language Pathologist. Il-ġenituri li għandhom it-tfal tagħhom fil-klassijiet tal-Kinder 1 huma mistiedna li jattendu kif ġej:

It-Tlieta 21 ta’ Novembru – Ġenituri tat-tfal fil-K1.1, K1.2 u K1.3

L-Erbgħa 22 ta’ Novembru – Ġenituri tat-tfal fil-K1.4, K1.5, K1.6 u K1.7

Il-Ġimgħa 24 ta’ Novembru – Ġenituri tat-tfal fil-K1.8, K1.9, K1.10

Il-ħin tal-laqgħat huwa mid-9.00a.m. sal-11.00a.m. Minħabba l-importanza ta’ dawn il-laqgħat nħeġġukom li tattendu.

Grazzi

Posted in School | Comments Off on Laqgħat minn Speech Language Pahologist

The iLearn Parental Portal

Using the iLearn Parental Portal.  Click link below to view details.

Thanks

Gwida Għall-iLearn Parental Portal / Guide for iLearn Parental Portal

Posted in Uncategorized | Comments Off on The iLearn Parental Portal

Meet & Join the Klown Doctors

Capture

Posted in Uncategorized | Comments Off on Meet & Join the Klown Doctors