Christmas Photo

As a fund-raising activity for the school, this year we are once again offering the children the opportunity to take a photo with Father Christmas. Photos taken will be in line with the guidelines of the Health Authorities where the student and Father Christmas will be wearing a mask and both will keep the social distancing when taking the photo. The dates will be as follows:

16th December 2021: Primary classes

17th December 2021: Kinder classes

On both days, students are encouraged to wear Christmas themed clothing. The price will be €2 for a 6”x8” photo and money will only be collected from Monday 6th till Friday 10th December. We appreciate all your help and support in all the activities we organise.

We would also like to take the opportunity to wish you all the best for the coming festivities.

Thanks in advance.

Best Regards,

The School Council

Bħala ‘fund raising’ għall-iskola, dis-sena erġajna ħsibna biex noffru l-opportunita’ lit-tfal biex jieħdu ritratt ma’ Father Christmas. Ir-ritratti meħuda ser iżommu mal-linji gwida tad-dipartiment tas-saħħa fejn l-istudent u Father Christmas ser ikunu libsin il-maskra u t-tnejn ser iżommu d-distanza soċjali waqt li jittieħed ir-ritratt. Dan se jsir f’dawn id-dati:

16 ta’ Diċembru 2021: Klassijiet tal-Primarja

17 ta’ Diċembru 2021: Klassijiet tal-Kindergarten

F’dawn iż-żewġ dati l-istudenti huma mistiedna jilbsu lbies li għandu x’jaqsam mal-Milied. Kull ritratt ta’ daqs 6”x8”se jkun għall-prezz ta’ €2 u l-flus ser jinġabru biss bejn it-Tnejn 6 ta’ Diċembru u l-Ġimgħa 10 ta’ Diċembru.

Filwaqt li napprezzaw ħafna l-kooperazzjoni tagħkom fl-attivitajiet li norganizzaw għall-ġid tal-istudenti tagħna, nieħdu l-okkażjoni sabiex nawgurawlkom l-isbaħ xewqat għall-Milied hieni u sena ġdida mimlija saħħa.

Grazzi bil-quddiem.

Dejjem tagħkom,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

Grupp għall-Ġenituri

Posted in School | Leave a comment

Christmas Ponsiettia Sale/ Bejgħ ta’ Ponsjetti

In preparation for the Christmas season, we would like to inform you that the school will be having Poinsettias for sale. As in previous years, the large ones will be sold for the price of €5 each and the small ones will be sold for the price of €3.50 each. If you would like to order, please send the exact amount of money to school with your son/daughter only from Monday 29th November till Friday 3rd December. No orders will be accepted after the 3rd December. The Poinsettias will be delivered after 14th December.

Thank You,

The School Council

Bħala attivita` għall-Milied nixtiequ ninfurmawkom li l-iskola ser ikollha l-Ponsjetti għall-bejgħ. Bħas-snin preċedenti l-kbar ser ikunu jiswew €5 u ż-żgħar ser ikunu jiswew €3.50. Jekk tkunu tridu tordnaw jekk jogħġobkom ibagħtu l-ammont eżatt mat-tfal mit-Tnejn 29 ta’ Novembru sal-Ġimgħa 3 ta’ Diċembru biss. Ordnijiet wara t-3 ta’ Diċembru ma jiġux aċċettati.  Il-Ponsjetti ser jibdew jitqassmu fl-14 ta’ Diċembru.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

San Martin

Bħala tradizzjoni, għall-festa ta’ San Martin, fl-iskola ittellghet il-Borża ta’ San Martin f’kull klassi. Il-Kumitat ta’ EkoSkola jirringrazzja lil kull min ippartecipa.

Posted in School | Leave a comment

Quddies għall-Familji

Posted in School | Leave a comment

European Day of Sport

On Friday 29th October our school joined other schools in Europe to celebrate the European Day of Sport. On the day we set a particular one-day timetable where all classes are given a 45-minute slot to perform a physical activity. 

Posted in School | Leave a comment

Grupp għall-ġenituri

Posted in School | Leave a comment

Quddies għall-Familji

Posted in School | Leave a comment

World Children’s Day

It has been suggested by the School Council for the students come to school on the 19th of November wearing jeans, a shirt (any colour) and sports shoes against a donation of 1 Euro. Money will be collected in a container at the school’s entrance before students use the hand sanitizer. This is a fundraising activity and the amount collected will be used for the school embellishment.

World Children’s Day was first established in 1954 as Universal Children’s Day and is celebrated on 20 November each year to promote international togetherness, awareness among children worldwide, and improving children’s welfare.

November 20th is an important date as it is the date in 1959 when the UN General Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child. It is also the date in 1989 when the UN General Assembly adopted the Convention on the Rights of the Child.

World Children’s Day offers each of us an inspirational entry-point to advocate, promote and celebrate children’s rights, translating into dialogues and actions that will build a better world for children.

Thank You,

The School Council

Fid-19 ta’ Novembru l-Kunsill Skolastiku ssuġġerixxa li l-istudenti jiġu l-iskola libsin jeans u flokk kulur li jridu u sports shoes.  Donazzjoni ta’ Ewro hija apprezzata. Il-flus se jinġabru ġo kontenitur waqt li t-tfal ikunu deħlin l-iskola, u wara jiddiżinfettaw idejhom bħas-soltu. L-ammont li se jinġabar se jintuża għall-ispejjeż tal-iskola.

Il-Jum Dinji tat-Tfal ġie stabbilit fl-1954 bħala l-Jum Universali tat-Tfal u huwa ċċelebrat fl-20 ta’ Novembru ta’ kull sena biex jippromwovi l-għaqda internazzjonali, l-għarfien fost it-tfal madwar id-dinja, u t-titjib tal-benesseri tat-tfal.

L-20 ta’ Novembru hija data importanti peress li f’din id-data fl-1959 l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti addottat id-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal. F’din id-data fl-1989 l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti adottat il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

Il-Jum Dinji tat-Tfal joffri lil kull wieħed minna punt ta’ ispirazzjoni biex nippromwovu u niċċelebraw id-drittijiet tat-tfal.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

Pink October Photos

Below are some photos of Our Pink October Day!

Posted in School | Leave a comment