Stationery Lists for scholastic year 2021-2022

Attached are the stationery lists for the different year groups. There are two versions of each list, one in Maltese and one in English.

Posted in School | Leave a comment

Uniformi tal-Iskola

Posted in School | Leave a comment

Art Sessions

I would like to share with you a few images I managed to gather of works done throughout this scholastic year, from talented pupils at Zabbar A ☺️

Ms N. Cutajar

Art Teacher

Posted in School | Leave a comment

World Book Day Competition

A big well done to Ms Ritianne Spiteri and Ms Patricia Dimech Kinder 1.8 who were awarded 1st prize for the Kindergarten 1 World Book Day Competition 2021 organised by the Literacy and Information Support Unit within the National Literacy Agency. Certificates and a book token were presented to both educators.

Posted in School | Leave a comment

Quddiesa għall-Familji u Tfal

Posted in School | Leave a comment

Last Day of School

28th June is the last school day for this scholastic year. We were thinking of celebrating this day with a party. On the day, children are to attend in casual clothing. Sports shoes or shoes and socks should be worn (no flip-flops or sandals will be allowed).For the party they are to bring their own party food.

Thank you for your cooperation during this scholastic year. Happy Holidays!

The School Council

It-28 ta’ Ġunju hija l-aħħar ġurnata skola għal din is-sena skolastika. Bħala ċelebrazzjoni ddeċidejna li nagħmlu party. F’din il-ġurnata t-tfal huma mistiedna jilbsu ħwejjeġ casual. It-tfal jistgħu jilbsu sports shoes jew żarbun magħluq bil-kalzetti (flip-flops jew sandlijiet mhux permessi). Dakinhar bħala ikel għall-party kulħadd jista’ jġib li jrid.

Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom matul din is-sena skolastika. Il-vaganzi t-tajba!

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

Quddiesa għall-Familja u Tfal

Posted in School | Leave a comment

Funny Hat/Cap Day

Summer is approaching and as a final fund-raising activity for the school, students are encouraged to wear a funny hat or cap against a donation of €1. Hats or caps can be made and decorated at home and worn on Tuesday 1st June. It is important that hats/caps are labelled with your child’s name, surname and class. On the above mentioned day, students are to attend in their summer uniform as usual.

We appreciate all your help and support in all the activities we have organised during this scholastic year. Thanks in advance.

Best Regards,

The School Council

Peress li s-sajf qiegħed magħna, bħala l-aħħar attivita’ ta’ ‘fund raising’ għall-iskola, , l-istudenti huma mistiedna jilbsu kappell/beritta divertenti għal għotja ta’ €1. Min irid jista’ jagħmel jew iżejjen il-kappell jew beritta id-dar u jilbsu/ha it-Tlieta l-1 ta’ Ġunju. Importanti li jkun hemm l-isem, il-kunjom u l-klassi fuq il-beritta/kappell tat-tifel/tifla tagħkom. Fil-ġurnata msemmija, it-tfal huma mitluba jilbsu l-uniformi tas-sajf bħas-soltu.

Napprezzaw ħafna l-kooperazzjoni tagħkom fl-attivitajiet li norganizzaw għall-ġid tal-istudenti tagħna.

Grazzi bil-quddiem.

Dejjem tagħkom,

Il-Kunsill Skolastiku

Update!

Following the Funny Hat Day we collected the beautiful amount of €289.35. We thank you for the lovely donation and for making the school so colourful and bright with the creative hats/caps. Below are some of the creations we saw!

Posted in School | Leave a comment

Father’s Day Gift

In preparation for Father’s Day, we would like to inform you that the School Council will be selling wooden mug/glass coasters for €2 each. If you would like to order, please send the exact amount of money to school with your son/daughter only on Monday 24th May, Tuesday 25th May or Wednesday 26th May. Please note that due to the current situation we will not be sending a printed note with this information.

Thank You,

The School Council

Bħala attivita` għal Jum il-Missier nixtiequ ninfurmawkom li l-Kunsill Skolastiku se jorganizza l-bejgħ ta’ ‘mug/glass coaster’ tal-injam. Kull rigal jiswa €2. Jekk tkunu tridu tordnaw jekk jogħġobkom ibagħtu l-ammont eżatt mat-tfal f’dawn il-ġranet biss: it-Tnejn 24 ta’ Mejju, it-Tlieta  25 ta’ Mejju jew l-Erbgħa 26 ta’ Mejju. Minħabba ċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom, mhux ser jitqassmu karti.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

Quddiesa għall-Familji u għat-Tfal

Posted in School | Leave a comment