School Maintenance

Posted in School | Leave a comment

Stationery Lists for scholastic year 2022-2023

Attached are the stationery lists for the different year groups. There are two versions of each list, one in Maltese and one in English.

Posted in School | Leave a comment

Last Day of School/ L-aħħar ġuranta skolastika

27th June is the last school day for this scholastic year. We were thinking of celebrating this day with a party. On the day, children are to attend in casual clothing. Sports shoes or shoes and socks should be worn (no flip-flops or sandals will be allowed). For the party they are to bring their own party food. We will also have an Ice Cream Van selling soft ice cream. Each ice cream cup will cost €2. There will be a choice of chocolate, vanilla or a mix of both flavours. If your child is lactose intollerant please inform the teacher so that we will provide lactose free ice cream.If you would like to place an order, please send the exact amount of money to school with your son/daughteron Monday 20th June, Tuesday 21st June or Wednesday 22nd June only.

Gratitude for your cooperation during this scholastic year. Happy Holidays!

The School Council

Is-27 ta’ Ġunju hija l-aħħar ġurnata skola għal din is-sena skolastika. Bħala ċelebrazzjoni ddeċidejna li nagħmlu party. F’din il-ġurnata t-tfal huma mistiedna jilbsu ħwejjeġ casual. It-tfal jistgħu jilbsu sports shoes jew żarbun magħluq bil-kalzetti (flip-flops jew sandlijiet mhux permessi). Dakinhar bħala ikel għall-party kulħadd jista’ jġib li jrid. L-iskola ġej vann tal-ġelat. Kull tazza ġelat ser tiswa’ €2. Ser ikun hemm għażla bejn togħmiet taċ-ċikkulata, vanilla, jew anka mħallat. Jekk ibnek/bintek ma jaqbilx magħhom il-ħalib infurmaw lill-għalliema ħalli nipprovdu ġelat addattat. Jekk tkunu tridu tordnaw jekk jogħġobkom ibagħtu l-ammont eżatt mat-tfal f’dawn il-ġranet biss: it-Tnejn 20 ta’ Ġunju, it-Tlieta  21 ta’ Ġunju jew l-Erbgħa l-22 ta’ Ġunju.

Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom matul din is-sena skolastika. Il-vaganzi t-tajba!

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

School Uniforms/ Uniforminjiet tal-Istudenti

Dear Parent / Legal Guardian,

The Logisitics and Transport Directorate would like to inform you that the sale of school official uniforms for St Margaret College will be held from schools as per below schedule. 

The sale of uniforms will be done by Yorkie Clothing Industry Limited, who is the authorised supplier for all State School Uniforms.

DateTimeSchool
Tuesday 23rd August 20229.00am – 1.30pmOffice of the College Principal – Vittoriosa
Wednesday 24th August 20229.00am – 1.30pmZabbar  Primary School – School A


Uniforms may also be purchased from the authorised supplier distribution centers  or bought online through the website as per below.

Website:  www.schooluniformsmalta.com

Malta :             Yorkie Mix n Match, St Julians’s Road, San Gwann ( near roundabout of Mater Dei Hospital)
 Shop Tel Number:  21497278 Factory Tel Number:  21442460
email: info@schooluniformsmalta.com

                        Opening Hours (excluding public holidays):

                        Monday to Friday:   9.00am to 6.30pm
                        Saturday :                 9.00am to 13.00pm

Gozo Outlet

Gozo:              Cocoon Shop – The Children’s Boutique            4 St Joseph Street, Victoria Gozo
Tel Number: 21564634

                        Opening Hours (excluding public holidays):

Monday to Friday:   9.00am to 12.30pm and between 4.30pm to 6.30p.m
Saturday:                9.00am to 1230pm
            

The prices of all uniform items are listed below.

  • The Price qouted for each item is fixed for all different sizes.
  • The quality and prices of the garments can ONLY be guaranteed if purchased from the authorised supplier.

Parent/Legal Guardian may purchase any items required from the said combinations proposed in the attached leaflets.   For uniform combinations please follow directions from the respective schools.

ST MARGARET COLLEGE

Item No DescriptionQuantityUnit (Item) Cost including VAT, Duties and Other Taxes/Charges (Delivered Duty Paid DDP)
   Kinder/Primary 2022
    
1 Polo Top Short Sleeve18.50
2 Polo Top Long Sleeve19.50
3 P.E. T-Shirt15.75
4 Tracksuit Jacket112.36
5 Tracksuit Trousers112.36
6 P.E. Shorts16.20
7 Crew Neck Top19.20
8 Anorak121.75
9 Cap13.00
 Middle and Secondary
1 Polo Top Short Sleeve18.60
2 Polo Top Long Sleeve19.50
3 P.E. T-Shirt15.48
4 Tracksuit Jacket112.36
5 Tracksuit Trousers110.90
6 P.E. Shorts16.20
7 Chino Trousers112.36
8 Anorak121.85
9 Cap13.00

Whilst thanking you for your co operation, please contact the school administration should you require further details.  You can also email us on elsmeyr@gov.mt

Għeżież Ġenituri / Kustodji Legali,

Id-Direttorat għall-Loġistika u Trasport jixtieq jinfurmakhom li l-Uniformijiet uffiċjali tal-Istudenti tal-Kulleġġ Santa Margerita se jkunu għall-bejgħ fl-iskejjel, kif imniżżel fit-Tabella hawn taħt. 

Il-bejgħ tal-uniformijiet ser isir mill-Yorkie Clothing Industry Limited, li hija l-kumpanija awtorizzata għall-uniformijiet kollha tal-Iskejjel tal-Istat.

DataĦinSkola
It-Tlieta 23 ta’ Awwissu 20229.00am – 1.30pmUffiċċju tal-Prinċipal – Birgu
L-Erbgħa 24 ta’ Awwissu 20229.00am – 1.30pmSkola Primarja Zabbar – Skola A
   


L-Uniformijiet jistgħu ukoll jinxtraw mill-ħanut tal-kumpanija awtorizzata kif ukoll online fuq is-sit elettroniku kif spjegat hawn taħt.

Sit Elettroniku:           www.schooluniformsmalta.com

Malta :             Yorkie Mix n Match, St Julians’s Road, San Gwann ( ħdejn ir-roundabout tal-Isptar Mater Dei)

Shop Tel Number:  21497278  Factory Tel Number:  21442460
email: info@schooluniformsmalta.com

            Ħinijiet tal-Ftuħ:           (Festi Pubbliċi, l-ħanut huwa magħluq)

It-Tnejn sal-Ġimgħa:      9.00am sas-6.30pm
Is-Sibt :                          9.00am sas-12.30pm

Gozo Outlet

Gozo:   Cocoon Shop – The Children’s Boutique :          4 St Joseph Street, Victoria Gozo
                                    Tel Number: 21564634

Ħinijiet tal-ftuħ:             (Festi Pubbliċi, l-ħanut huwa magħluq)

It-Tnejn sal- Ġimgħa:   9.00am san-12.30pm,  4.30pm sas-6.30p.m

Is-Sibt:                         9.00am san-12.30pm

Il-prezzijiet tal-partijiet tal-Uniformijiet kollha huma mniżżlin hawn taħt:

  • Il-prezz kwotat għall-kull oġġett huwa l-istess għall-qisien differenti kollha
  • Il-kwalita’ u l-prezzijiet tal-uniformijiet jistgħu jkunu garantiti BISS jekk jinxtraw mill-aġent awtorizzat.
  • Ġenitur/Kustodju Legali jistgħu jixtru liema parti tal-uniformi jridu mill-uniformi kompleta kif deskritta fil-fuljett anness. Għall-kombinazzjoniet tal-uniformi tistgħu tieħdu direzzjoni mill-iskejjel rispettivi.

KULLEĠĠ SANTA MARGERITA

Item NoDescriptionQuantityUnit (Item) Cost including VAT, Duties and Other Taxes/Charges (Delivered Duty Paid DDP)
  Kinder/Primary 2022
   
1Polo Top Short Sleeve18.50
2Polo Top Long Sleeve19.50
3P.E. T-Shirt15.75
4Tracksuit Jacket112.36
5Tracksuit Trousers112.36
6P.E. Shorts16.20
7Crew Neck Top19.20
8Anorak121.75
9Cap13.00
  
Middle and Secondary
1Polo Top Short Sleeve18.60
2Polo Top Long Sleeve19.50
3P.E. T-Shirt15.48
4Tracksuit Jacket112.36
5Tracksuit Trousers110.90
6P.E. Shorts16.20
7Chino Trousers112.36
8Anorak121.85
9Cap 13.00

Filwaqt li nirringrazzjakhom tal-koperazzjoni tagħkom, jekk ikollkom bżonn xi kjarifika, ikkuntatjaw lill-amministrazzjoni tal-iskola jew ibagħtu email fuq els.meyr@gov.mt

Posted in School | Leave a comment

Being creative at the beach

Our little ones enjoyed the art lesson with Ms Cutajar while experiencing the feeling of being at the beach. They learnt that you can be creative everywhere!

Posted in School | Leave a comment

Working with Clay

The students with the help of the Art teacher Ms Cutajar did some work with clay. Here are some photos of our little artists.

Posted in School | Leave a comment

Funny Cap/Hat Day

Dear parents/guardians,

On Monday 13th June students are encouraged to wear a funny hat or cap against a donation of €1. Hats or caps can be made and decorated at home. It is important that hats/caps are labelled with your child’s name, surname and class. On the above mentioned day, students are to attend in their summer uniform as usual.

We appreciate all your help and support in all the activities we have organised during this scholastic year. Thanks in advance.

Best Regards,

The School Council

Għeżież ġenituri/kustodji,

It-Tnejn 13 ta’ Ġunju l-istudenti huma mistiedna jilbsu kappell/beritta divertenti għal għotja ta’ €1. Min irid jista’ jagħmel jew iżejjen il-kappell jew beritta d-dar. Importanti li jkun hemm l-isem, il-kunjom u l-klassi fuq il-beritta/kappell tat-tifel/tifla tagħkom. Fil-ġurnata msemmija, it-tfal huma mitluba jilbsu l-uniformi tas-sajf bħas-soltu.

Napprezzaw ħafna l-kooperazzjoni tagħkom fl-attivitajiet li norganizzaw għall-ġid tal-istudenti tagħna.

Grazzi bil-quddiem.

Dejjem tagħkom,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

Father’s Day Gift

On the occasion for Father’s Day, we would like to inform you that the School Council will be selling a key chain for €3.50 each. If you would like to place an order, please send the exact amount of money to school with your son/daughter only on Monday 30th May, Tuesday 31st May or Wednesday 1st June. Please note that due to the current situation we will not be sending a printed note with this information.

Thank You,

The School Council

Bħala attivita` għal Jum il-Missier nixtiequ ninfurmawkom li l-Kunsill Skolastiku se jorganizza l-bejgħ ta’ ‘key chain’. Kull rigal jiswa €3.50. Jekk tkunu tridu tordnaw jekk jogħġobkom ibagħtu l-ammont eżatt mat-tfal f’dawn il-ġranet biss: it-Tnejn 30 ta’ Mejju, it-Tlieta  31 ta’ Mejju jew l-Erbgħa l-1 ta’ Ġunju. Minħabba ċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom, mhux ser jitqassmu karti.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

Ktieb li Ktibt

Din is-sena tellajna għall-ewwel darba l-kompetizzjoni “Ktieb li ktibt” fejn l-istudenti tagħna kienu mistiedna jiktbu ktieb bit-tema ‘Ħaż Żabbar…beltna”.
Il-Kunsill Lokali ta’ Ħaż Żabbar ħa ħsieb jirregalalna sitt kotba għat-tfal li ġew fl-ewwel, it-tieni u t-tielet post ta’ kull kategorija.  Kategorija A kienet għall-istudenti tal-Primarja u kategorija B kienet immirata għall-istudenti fil-kindergarten.

Posted in School | Leave a comment

School Maintenance

Posted in School | Leave a comment