Ktieb li Ktibt

Din is-sena tellajna għall-ewwel darba l-kompetizzjoni “Ktieb li ktibt” fejn l-istudenti tagħna kienu mistiedna jiktbu ktieb bit-tema ‘Ħaż Żabbar…beltna”.
Il-Kunsill Lokali ta’ Ħaż Żabbar ħa ħsieb jirregalalna sitt kotba għat-tfal li ġew fl-ewwel, it-tieni u t-tielet post ta’ kull kategorija.  Kategorija A kienet għall-istudenti tal-Primarja u kategorija B kienet immirata għall-istudenti fil-kindergarten.

Posted in School | Leave a comment

School Maintenance

Posted in School | Leave a comment

School Transport

Posted in School | Leave a comment

Health Week!

Our school will be organising a Healthy Week.  Between the 16th and the 20th May, activities will be related to this theme.

Students are encouraged to wear jeans and a coloured top which can be with pictures of things such as flowers that are related to spring on the following days:

Kinder: Thursday 19th May

Primary: Friday 20th May

Fil-ġimgħa ta’ bejn is-16 u l-20 ta’ Mejju l-iskola ser torganizza ‘Healthy Week’. Matul din il-ġimgħa, l-attivitajiet ser ikunu dwar din it-tema. L-istudenti huma mistiedna jilbsu jeans u flokk ikkulurit relatat mar-Rebbiegħa, il-flokk jista’ jkun bil-fjuri ukoll, f’dawn il-ġranet:

Kinder: Il-Ħamis 19ta’ Mejju

Primarja: Il-Ġimgħa 20 ta’ Mejju

Posted in School | Leave a comment

Xogħol ta’ Manutenzjoni fl-Iskola

Matul il-vaganzi tal-Għid sar ħafna xogħol ta’ manutenzjoni fl-iskola.

1. Tikħil u tibjid tar-‘Reception Area’.

2. Beda t-twaħħil tal-‘fence’ għas-Secret Garden fil-bitħa tal-iskola. Xogħol għadu għaddej.

3. ‘Refurbishment’ sħiħ tat-toilets ta’ fuq. Xogħol għadu għaddej.


Grazzi

Posted in School | Leave a comment

Attivita’ Għall-Jum Dinji tal-Ktieb

Bħala parti mill-attivitajiet sabiex inkomplu niċċelebraw il-Jum Dinji tal-Ktieb, illum bi pjaċir fl-Iskola Primarja A ta’ Ħaż-Żabbar kellna magħna virtwalment lil Eileen Montesin sabiex taqralna storja nteressanti lill-istudenti.


F’isem l-amministrazzjoni, l-edukaturi u l-istudenti nroddulha ħajr tas-sehem tagħha u nawgurawlha għall-ġejjieni.

Posted in School | Leave a comment

Healthy Eating at School

Posted in School | Leave a comment

The Sunflower

During the art lessons pupils from Year 1 learnt about the famous artist Vincent Van Gogh who enjoyed painting bright yellow sunflowers in his bright yellow house. Students drew the different parts of the sunflower and assembled them together. They were encouraged to express themselves freely in their artworks.

The Sunflower is Ukraine’s national flower!

🌻
Posted in School | Leave a comment

Skolasajf 2022

Posted in School | Leave a comment

Mother’s Day Gift

In preparation for Mother’s Day, we would like to inform you that the School Council will be selling a Cinnamon Soap Decoration (8cmx8cmx2cms) for €3. If you would like to order, please send the exact amount of money to school with your son/daughter on Monday 25th April, Tuesday 26th April or Wednesday 27th April only. Kindly note that due to the current situation we will not be sending a printed note with this information.

Thank You,

The School Council

Bħala attivita` għal Jum l-Omm nixtiequ ninfurmawkom li l-Kunsill Skolastiku se jorganizza l-bejgħ ta’ Dekorazzjoni b’sapuna tal-Kannella (8cmx8cmx2cms). Kull rigal jiswa €3. Jekk tkunu tridu tordnaw jekk jogħġobkom ibagħtu l-ammont eżatt mat-tfal f’dawn il-ġranet biss: it-Tnejn 25 t’April, it-Tlieta 26 t’April jew l-Erbgħa 27 t’April. Minħabba ċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom, mhux ser jitqassmu karti.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment