Ritratti tal-Karnival 2018

Għeżież Ġenituri/ Kuraturi,
Nixtiequ ninfurmawkom li waqt l-attivitajiet tal-Karnival il-ġenituri tal-Kunsill  ħadu ritratt tal-klassijiet bit-tfal lebsin il-kostumi tal-Karnival.  Fil-ġranet li ġejjin l-iskola ser tibgħat ċirkolari sabiex tgħidilkom x’għandkom tagħmlu f’każ li tixtiequ tordnaw kopja ta’ dan ir-ritratt.  

Ta’ min tkunu infurmati li tfal li ma kellhomx il-permessi meħtieġa tad-Data Protection ma setgħux jiġu inkużi fir-ritratti.

KINDER 1

Ms M. Grech (Mr A. Spiteri) Ms B. Caruana (Ms P. Frendo) Ms R. Mizzi (Ms M. Galea) Ms C. Cilia (Ms D. Buttigieg)

 

Ms R. Portelli Ms M. Ciantar (Ms R. Livori) Ms L. Dalli (Ms C. Psaila) Ms R. Spiteri (Ms C. Darmanin)

 

Ms E. Formosa(Ms D. Mallia) Ms J. Saliba (Ms C. Copperstone) Ms L. Ciantar Ms E. Farrugia

 

KINDER 2

Ms P. Farrugia (Ms C. Grech) Ms R. Spiteri Mercieca (Ms E. Camilleri & Ms S. Pisani Zammit) Ms S. Caruana (Ms C. Bonnici) Ms E. Vella (Ms P. Dimech)

 

Ms C. Shires (Ms L. Ebejer & Ms J. Aquilina) Ms N. Camilleri Duca (Ms F. Galea) Ms R. Craus (Ms J. German & Ms D. Ellul) Ms C. Camilleri (Ms N. Pantalleresco & Mr J. Downes)

 

YEAR 1


Ms S. Gambin (Ms G. Sciberras)

Ms I. Farrugia

Ms M. Mifsud (Ms M. Craus)

 


Ms A. Piscopo (Ms R. Coreschi)

Ms A. Debattista (Ms C. Vella)

Ms J. Zammit Purkiss (Ms J. Schembri)

 

YEAR 2


Ms D. Seisun Incorvaja(Ms C. Brincat)

Ms A. Sapiano (Ms S. Lahmar Zammit)

Ms F. Debono (Mr A. Camilleri & Ms J. Peplow)

 


Ms M. Vella Montebello (Ms A. Magro & Ms M. Bonnici)

Ms M. Buttigieg Brooks (Ms A. Lanzon)

 

This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.