Reġistrazzjoni tat-tfal fil-Kinder 1/ Registration of pupils in Kinder 1 classes

  • Il-Kap tal-Iskola Primarja A Żabbar, jixtieq javża lil dawk il-ġenituri li joqogħdu Ħaż-Żabbar u li għandhom it-tfal tagħhom li twieldu bejn l-1 ta’ Mejju u l-31 ta’ Diċembru tas-sena 2016 (iż-żewġ dati inklużi) u li jixtiequ jibdew jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola minn Ottubru 2019, li jistgħu jiġbru formula tal-applikazzjoni mill-iskola bejn id-9.00 am u s-1.00 p.m.

 

  • The Head of School of Żabbar Primary A would like to inform all parents who reside at Żabbar and whose children were born from 1st May till 31st December 2016 (both dates included) and who would like to register their children for the October 2019 intake that they may do so by collecting an application form from the School from 9.00a.m. till 1.00p.m.
This entry was posted in School. Bookmark the permalink.