Ritratti tal-Karnival 2019

Għeżież Ġenituri/ Kuraturi,

Nixtiequ ninfurmawkom li waqt l-attivitajiet tal-Karnival il-ġenituri tal-Kunsill  ħadu ritratt tal-klassijiet bit-tfal lebsin il-kostumi tal-Karnival.  Fil-ġranet li ġejjin l-iskola ser tibgħat ċirkolari sabiex tgħidilkom x’għandkom tagħmlu f’każ li tixtiequ tordnaw kopja ta’ dan ir-ritratt.

Tfal li ma kellhomx il-permessi meħtieġa tad-Data Protection ma setgħux jiġu inkużi fir-ritratti.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.