Forms

Attendance for Scholastic year 2020-2021 due to Covid 19

Please fill in Form A and send it to the respective school either by email or insert it in an envelope addressed to the Head of School and post it in the school’s letter-box, if you choose that your son/daughter benefits from online learning.

If after some time, you want your son/daughter to return physically to school, please fill in Form B to request that the student resumes attendance. 

Form-A-and-B-ENG

Attendenza aħas-sena skolastika 2020-2021 minħaba l-Covid 19

Imla l-Formola A (mehmuża) u ibgħatha lill-iskola rispettiva jew b’imejl jew inkella qegħedha f’envelopp indirizzat lill-Kap tal-Iskola u impustaha fil-kaxxa tal-ittri tal-iskola, jekk inti tiddeċiedi li ma tibgħatx lit-tifel/tifla tiegħek minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti.

Jekk wara ċertu żmien jekk tkun trid li t-tifel/tifla tiegħek j/tirritorna fiżikament lejn l-iskola, ġentilment mitlub/a timla l-Formola B biex titlob li l-istudent jerġa’ jibda jattendi. 

Form-A-and-B-MLT

School Registration

Below is the e-form to be used to register a new student at Zabbar A School

https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=est023e