Naqraw Flimkien

Għeżież Ġenituri/Kuraturi,

Din is-sena, l-iskola ser issellef kotba li intom tkunu tistgħu taqraw lit-tfal jew flimkien mat-tfal tagħkom.  Dawn il-kotba ser ikunu mmarkati b’bookmark apposta (Ara Figuri A u B)

qari1qari2

Figuri A u B

X’għandi nagħmel biex naqra ktieb lit-tifel/tifla tiegħi?   

  • Sib il-ħin għall-qari

Sib post kwiet fejn m’hemm xejn li jista’ jtellef lit-tfal – itfi t-televiżjoni, il-kompjuter u l-mowbajl.

  •  Ħajjar lit-tifel/tifla tiegħek sabiex jagħżel/tagħżel ktieb

Il-fatt li inti lest li taqra ktieb li ġie magħżul mit-tifel/tifla tiegħek juri li inti tagħti valur lill-opinjoni tiegħu/tagħha.  Meta tifel/tifla jagħżel/tagħżel il-ktieb hu/hi hemm aktar probabilita’ li t-tifel/tifla juri/turi  interess fil-ktieb.

  •  Oqgħod viċin tat-tifel/tifla

Ħajjar lit-tifel/tifla iżomm/żżomm il-ktieb hu/hi.  Ara li l-paġni jiġu mdawwra mit-tifel/tifla.

  •  Uri l-istampi

Jekk ikun hemm l-istampi pprova agħmel konnessjoni ma’ xi ħaġa li t-tifel /tifla diġà għandhom esperjenza tagħha.  Jekk hemm stampa ta’ ġnien fakkar lit-tifel/tifla fi ġnien li diġà mortu fih.  Itlobhom jiddeskrivu l-karattri (Eżempju: X’inhu liebes?  X’tip ta’ xogħol taħseb li jagħmel? Għaliex?) jew jgħidu x’jaħsbu li ser jiġri wara.  Ħajjarhom jgħidu l-istorja billi jħarsu lejn l-istampi.

  •  Ħajjar lit-tifel/tifla sabiex jitkellmu fuq il-ktieb

Waqt li t-tfal qed jitkellmu fuq il-karattri u fuq dak li l-karattri jkunu għamlu fl-istorja jkunu qed jifhmu ċerti dilemmi – Għaliex fl-istorja ta’ Jack u s-Siġra tal-Fażola, Jack seraq l-arpa?  Għamel sew?  Għaliex?  Meta tkun qed taqra lit-tfal għandek l-opportunita’ li tiddiskuti ħafna affarijiet magħhom – Tajjeb li tieħu xi ħaġa li mhijiex tiegħek?  Għaliex?  Kieku inti hekk kont tagħmel?  Agħti lit-tifel/tifla ċ-ċans li jaħseb/taħseb u jirrispondi/tirrispondi.  Staqsi x’ser jiġri wara, kif qed iħossu l-karattru tal-istorja, kif qed iħossuhom huma waqt li qed jisimgħu l-istorja.

  •  L-aktar ħaġa importanti hija li t-tifel/tifla ikun/tkun qed jieħu/tieħu pjaċir!

L-aktar ħaġa importanti hija li kemm inti kif ukoll it-tifel/tifla tiegħek tkunu qed tieħdu gost.  Il-ħin li tgħaddi taqra lil uliedek hu ħin prezzjuż li t-tfal mhu ser jinsewh qatt!

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom

A.Debattista (Kap tal-Iskola)

E.Jones (Assistent Kap)