Father’s Day Gift

In preparation for Father’s Day, we would like to inform you that the School Council will be selling wooden mug/glass coasters for €2 each. If you would like to order, please send the exact amount of money to school with your son/daughter only on Monday 24th May, Tuesday 25th May or Wednesday 26th May. Please note that due to the current situation we will not be sending a printed note with this information.

Thank You,

The School Council

Bħala attivita` għal Jum il-Missier nixtiequ ninfurmawkom li l-Kunsill Skolastiku se jorganizza l-bejgħ ta’ ‘mug/glass coaster’ tal-injam. Kull rigal jiswa €2. Jekk tkunu tridu tordnaw jekk jogħġobkom ibagħtu l-ammont eżatt mat-tfal f’dawn il-ġranet biss: it-Tnejn 24 ta’ Mejju, it-Tlieta  25 ta’ Mejju jew l-Erbgħa 26 ta’ Mejju. Minħabba ċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom, mhux ser jitqassmu karti.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

This entry was posted in School. Bookmark the permalink.