ADHD AWARENESS DAY

On Friday 29th October our school will be celebrating ADHD Awareness Day. For this event students are asked to wear jeans, an orange or white shirt/t-shirt and running shoes. They can wear orange accessories as orange is the colour associated with this condition.

ADHD is a neurobiological developmental disorder, affecting boys and girls alike. It affects students’ ability to pay attention and regulate their emotions, it conditions their life to varying degrees. It is estimated that around 5-7% of students live with ADHD, with 4.8% being the rate of ADHD estimated in the general population.

In spite of these statistics, ADHD is still misunderstood – being seen as a behavioural problem, where children are uncontrollable and impulsive, when in actual fact it is the imbalance of certain chemicals in the brain that make motivation, focusing attention on request and self-regulation of any emotion, be it anger, excitement or anxiety, extremely difficult. This, and the inconsistency of their abilities, are what give rise to all the misconceptions.

People with this neuro typical condition do have a number of super qualities. When identified, nurtured and supported correctly, the sky is literally the limit. Although they find mundane activities boring, they tend to have great drive and energy when motivated or interested, they can be very loyal, curious and passionate and are often creative thinkers. They are capable of seeing things in ways the rest of us would never imagine. They are often, but not always, good at sports, the arts, science and mathematics.

Thank you.

The School Council

Jum l-Għarfien dwar l-ADHD

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Ottubru l-iskola tagħna se tiċċelebra Jum l-Għarfien ta’ ADHD. Għal dan l-avveniment l-istudenti huma mitluba jilbsu jeans, qmis/t-shirt oranġjo jew abjad u sports shoes. Jistgħu jilbsu aċċessorji oranġjo peress li l-oranġjo huwa l-kulur assoċjat ma’ din il-kundizzjoni.

L-ADHD huwa disturb newrobijoloġiku fl-iżvilupp, li jaffettwa s-subien u l-bniet bl-istess mod. Jaffettwa l-abbiltà tal-istudenti li jagħtu attenzjoni u jirregolaw l-emozzjonijiet tagħhom, tikkundizzjona ħajjithom fi gradi differenti. Huwa stmat li madwar 5-7% tal-istudenti jgħixu bl-ADHD, b’4.8% tkun ir-rata ta ‘ADHD stmata fil-popolazzjoni ġenerali.

Minkejja din l-istatistika, l-ADHD ġieli jqisuh bħala problema ta’ mġieba, fejn it-tfal huma inkontrollabbli u impulsivi, meta fil-fatt huwa l-iżbilanċ ta’ ċerti kimiċi fil-moħħ li jagħmluha diffiżli lill-individwi li juru motivazzjoni, li jiffokaw l-attenzjoni u li jirregolaw kwalunkwe emozzjoni, kemm jekk tkun rabja, eċċitament jew ansjetà. Dan, u l-inkonsistenza tal-kapaċitajiet tagħhom, huma dawk li jagħtu lok għal-kunċetti żbaljati dwar l-ADHD.

Nies b’din il-kundizzjoni newro tipika għandhom numru ta’ kwalitajiet. Meta jkun identifikat, imrawwem u appoġġjat b’mod korrett, dawn l-individwi huma kapażi mmens. Għalkemm isibu attivitajiet kwotidjani bla nteress, għandhom tendenza li jkollhom xewqa u enerġija kbira meta jkunu motivati ​​jew interessati, jistgħu jkunu leali ħafna, kurjużi u passjonati u spiss huma kreattivi. Huma kapaċi jaraw l-affarijiet b’modi li l-bqija minna qatt ma jimmaġinaw. Ħafna drabi huma, tajbin fl-isports, fl-arti, fix-xjenza u fil-matematika.

Grazzi.

Il-Kunsill Skolastiku

This entry was posted in School. Bookmark the permalink.