World Children’s Day

It has been suggested by the School Council for the students come to school on the 19th of November wearing jeans, a shirt (any colour) and sports shoes against a donation of 1 Euro. Money will be collected in a container at the school’s entrance before students use the hand sanitizer. This is a fundraising activity and the amount collected will be used for the school embellishment.

World Children’s Day was first established in 1954 as Universal Children’s Day and is celebrated on 20 November each year to promote international togetherness, awareness among children worldwide, and improving children’s welfare.

November 20th is an important date as it is the date in 1959 when the UN General Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child. It is also the date in 1989 when the UN General Assembly adopted the Convention on the Rights of the Child.

World Children’s Day offers each of us an inspirational entry-point to advocate, promote and celebrate children’s rights, translating into dialogues and actions that will build a better world for children.

Thank You,

The School Council

Fid-19 ta’ Novembru l-Kunsill Skolastiku ssuġġerixxa li l-istudenti jiġu l-iskola libsin jeans u flokk kulur li jridu u sports shoes.  Donazzjoni ta’ Ewro hija apprezzata. Il-flus se jinġabru ġo kontenitur waqt li t-tfal ikunu deħlin l-iskola, u wara jiddiżinfettaw idejhom bħas-soltu. L-ammont li se jinġabar se jintuża għall-ispejjeż tal-iskola.

Il-Jum Dinji tat-Tfal ġie stabbilit fl-1954 bħala l-Jum Universali tat-Tfal u huwa ċċelebrat fl-20 ta’ Novembru ta’ kull sena biex jippromwovi l-għaqda internazzjonali, l-għarfien fost it-tfal madwar id-dinja, u t-titjib tal-benesseri tat-tfal.

L-20 ta’ Novembru hija data importanti peress li f’din id-data fl-1959 l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti addottat id-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal. F’din id-data fl-1989 l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti adottat il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

Il-Jum Dinji tat-Tfal joffri lil kull wieħed minna punt ta’ ispirazzjoni biex nippromwovu u niċċelebraw id-drittijiet tat-tfal.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

This entry was posted in School. Bookmark the permalink.