Mother’s Day Gift

In preparation for Mother’s Day, we would like to inform you that the School Council will be selling a Cinnamon Soap Decoration (8cmx8cmx2cms) for €3. If you would like to order, please send the exact amount of money to school with your son/daughter on Monday 25th April, Tuesday 26th April or Wednesday 27th April only. Kindly note that due to the current situation we will not be sending a printed note with this information.

Thank You,

The School Council

Bħala attivita` għal Jum l-Omm nixtiequ ninfurmawkom li l-Kunsill Skolastiku se jorganizza l-bejgħ ta’ Dekorazzjoni b’sapuna tal-Kannella (8cmx8cmx2cms). Kull rigal jiswa €3. Jekk tkunu tridu tordnaw jekk jogħġobkom ibagħtu l-ammont eżatt mat-tfal f’dawn il-ġranet biss: it-Tnejn 25 t’April, it-Tlieta 26 t’April jew l-Erbgħa 27 t’April. Minħabba ċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom, mhux ser jitqassmu karti.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

This entry was posted in School. Bookmark the permalink.