School Uniforms/ Uniforminjiet tal-Istudenti

Dear Parent / Legal Guardian,

The Logisitics and Transport Directorate would like to inform you that the sale of school official uniforms for St Margaret College will be held from schools as per below schedule. 

The sale of uniforms will be done by Yorkie Clothing Industry Limited, who is the authorised supplier for all State School Uniforms.

DateTimeSchool
Tuesday 23rd August 20229.00am – 1.30pmOffice of the College Principal – Vittoriosa
Wednesday 24th August 20229.00am – 1.30pmZabbar  Primary School – School A


Uniforms may also be purchased from the authorised supplier distribution centers  or bought online through the website as per below.

Website:  www.schooluniformsmalta.com

Malta :             Yorkie Mix n Match, St Julians’s Road, San Gwann ( near roundabout of Mater Dei Hospital)
 Shop Tel Number:  21497278 Factory Tel Number:  21442460
email: info@schooluniformsmalta.com

                        Opening Hours (excluding public holidays):

                        Monday to Friday:   9.00am to 6.30pm
                        Saturday :                 9.00am to 13.00pm

Gozo Outlet

Gozo:              Cocoon Shop – The Children’s Boutique            4 St Joseph Street, Victoria Gozo
Tel Number: 21564634

                        Opening Hours (excluding public holidays):

Monday to Friday:   9.00am to 12.30pm and between 4.30pm to 6.30p.m
Saturday:                9.00am to 1230pm
            

The prices of all uniform items are listed below.

  • The Price qouted for each item is fixed for all different sizes.
  • The quality and prices of the garments can ONLY be guaranteed if purchased from the authorised supplier.

Parent/Legal Guardian may purchase any items required from the said combinations proposed in the attached leaflets.   For uniform combinations please follow directions from the respective schools.

ST MARGARET COLLEGE

Item No DescriptionQuantityUnit (Item) Cost including VAT, Duties and Other Taxes/Charges (Delivered Duty Paid DDP)
   Kinder/Primary 2022
    
1 Polo Top Short Sleeve18.50
2 Polo Top Long Sleeve19.50
3 P.E. T-Shirt15.75
4 Tracksuit Jacket112.36
5 Tracksuit Trousers112.36
6 P.E. Shorts16.20
7 Crew Neck Top19.20
8 Anorak121.75
9 Cap13.00
 Middle and Secondary
1 Polo Top Short Sleeve18.60
2 Polo Top Long Sleeve19.50
3 P.E. T-Shirt15.48
4 Tracksuit Jacket112.36
5 Tracksuit Trousers110.90
6 P.E. Shorts16.20
7 Chino Trousers112.36
8 Anorak121.85
9 Cap13.00

Whilst thanking you for your co operation, please contact the school administration should you require further details.  You can also email us on elsmeyr@gov.mt

Għeżież Ġenituri / Kustodji Legali,

Id-Direttorat għall-Loġistika u Trasport jixtieq jinfurmakhom li l-Uniformijiet uffiċjali tal-Istudenti tal-Kulleġġ Santa Margerita se jkunu għall-bejgħ fl-iskejjel, kif imniżżel fit-Tabella hawn taħt. 

Il-bejgħ tal-uniformijiet ser isir mill-Yorkie Clothing Industry Limited, li hija l-kumpanija awtorizzata għall-uniformijiet kollha tal-Iskejjel tal-Istat.

DataĦinSkola
It-Tlieta 23 ta’ Awwissu 20229.00am – 1.30pmUffiċċju tal-Prinċipal – Birgu
L-Erbgħa 24 ta’ Awwissu 20229.00am – 1.30pmSkola Primarja Zabbar – Skola A
   


L-Uniformijiet jistgħu ukoll jinxtraw mill-ħanut tal-kumpanija awtorizzata kif ukoll online fuq is-sit elettroniku kif spjegat hawn taħt.

Sit Elettroniku:           www.schooluniformsmalta.com

Malta :             Yorkie Mix n Match, St Julians’s Road, San Gwann ( ħdejn ir-roundabout tal-Isptar Mater Dei)

Shop Tel Number:  21497278  Factory Tel Number:  21442460
email: info@schooluniformsmalta.com

            Ħinijiet tal-Ftuħ:           (Festi Pubbliċi, l-ħanut huwa magħluq)

It-Tnejn sal-Ġimgħa:      9.00am sas-6.30pm
Is-Sibt :                          9.00am sas-12.30pm

Gozo Outlet

Gozo:   Cocoon Shop – The Children’s Boutique :          4 St Joseph Street, Victoria Gozo
                                    Tel Number: 21564634

Ħinijiet tal-ftuħ:             (Festi Pubbliċi, l-ħanut huwa magħluq)

It-Tnejn sal- Ġimgħa:   9.00am san-12.30pm,  4.30pm sas-6.30p.m

Is-Sibt:                         9.00am san-12.30pm

Il-prezzijiet tal-partijiet tal-Uniformijiet kollha huma mniżżlin hawn taħt:

  • Il-prezz kwotat għall-kull oġġett huwa l-istess għall-qisien differenti kollha
  • Il-kwalita’ u l-prezzijiet tal-uniformijiet jistgħu jkunu garantiti BISS jekk jinxtraw mill-aġent awtorizzat.
  • Ġenitur/Kustodju Legali jistgħu jixtru liema parti tal-uniformi jridu mill-uniformi kompleta kif deskritta fil-fuljett anness. Għall-kombinazzjoniet tal-uniformi tistgħu tieħdu direzzjoni mill-iskejjel rispettivi.

KULLEĠĠ SANTA MARGERITA

Item NoDescriptionQuantityUnit (Item) Cost including VAT, Duties and Other Taxes/Charges (Delivered Duty Paid DDP)
  Kinder/Primary 2022
   
1Polo Top Short Sleeve18.50
2Polo Top Long Sleeve19.50
3P.E. T-Shirt15.75
4Tracksuit Jacket112.36
5Tracksuit Trousers112.36
6P.E. Shorts16.20
7Crew Neck Top19.20
8Anorak121.75
9Cap13.00
  
Middle and Secondary
1Polo Top Short Sleeve18.60
2Polo Top Long Sleeve19.50
3P.E. T-Shirt15.48
4Tracksuit Jacket112.36
5Tracksuit Trousers110.90
6P.E. Shorts16.20
7Chino Trousers112.36
8Anorak121.85
9Cap 13.00

Filwaqt li nirringrazzjakhom tal-koperazzjoni tagħkom, jekk ikollkom bżonn xi kjarifika, ikkuntatjaw lill-amministrazzjoni tal-iskola jew ibagħtu email fuq els.meyr@gov.mt

This entry was posted in School. Bookmark the permalink.