Easter Egg Hunts

Dear parents/carers,

Click on the link below to view the Easter Egg Hunt Activities:

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/activities-4/easter-egg-hunts-2018/

Thanks

Posted in Uncategorized | Comments Off on Easter Egg Hunts

Clean Up Organised by the Local Council

Capture1

Posted in Uncategorized | Comments Off on Clean Up Organised by the Local Council

Calendar of Events

Dear parents/carers,

Please note that the calendar of events for the 3rd term has been uploaded.  You may click on the link below to view the calendar:-

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/calendar-of-events-2/

Thanks

Posted in Events | Comments Off on Calendar of Events

Tfal ġodda fil-kinder 1 / Kinder 1 new intake

Il-Kap tal-Iskola Primarja A Żabbar, jixtieq javża lil dawk il-ġenituri li joqogħdu Ħaż-Żabbar u li għandhom it-tfal tagħhom li twieldu bejn l-1 ta’ Mejju u l-31 ta’ Diċembru tas-sena 2015 (iż-żewġ dati inklużi) u li jixtiequ jibdew jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola minn Ottubru 2018, li jistgħu jiġbru formola tal-applikazzjoni mill-iskola bejn id-9.00 am u s-1.00 p.m.

The Head of School of Zabbar Primary A would like to inform parents who reside at Zabbar and whose children were born between the 1st of May and the 31st  of December 2015 (both days included), that registration for attending school as from October 2018 is now open. Parents may collect an application form from school from 9.00 a.m. till 1.00 p.m.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tfal ġodda fil-kinder 1 / Kinder 1 new intake

Tfal ġodda fil-kinder 1/ Kinder 1 new intake

Il-Kap tal-Iskola Primarja A Żabbar, jixtieq javża lil dawk il-ġenituri li joqogħdu Ħaż-Żabbar u li għandhom it-tfal tagħhom li twieldu bejn l-1 ta’ Mejju u l-31 ta’ Diċembru tas-sena 2015 (iż-żewġ dati inklużi) u li jixtiequ jibdew jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola minn Ottubru 2018, li jistgħu jiġbru formola tal-applikazzjoni mill-iskola bejn id-9.00 am u s-1.00 p.m.

The Head of School of Zabbar Primary A would like to inform parents who reside at Zabbar and whose children were born between the 1st of May and the 31st of December 2015 (both days included), that registration for attending school as from October 2018 is now open. Parents may collect an application form from school from 9.00 a.m. till 1.00 p.m.

Posted in School | Comments Off on Tfal ġodda fil-kinder 1/ Kinder 1 new intake

Ritratti tal-Karnival 2018

Għeżież Ġenituri/ Kuraturi,
Nixtiequ ninfurmawkom li waqt l-attivitajiet tal-Karnival il-ġenituri tal-Kunsill  ħadu ritratt tal-klassijiet bit-tfal lebsin il-kostumi tal-Karnival.  Fil-ġranet li ġejjin l-iskola ser tibgħat ċirkolari sabiex tgħidilkom x’għandkom tagħmlu f’każ li tixtiequ tordnaw kopja ta’ dan ir-ritratt.  

Ta’ min tkunu infurmati li tfal li ma kellhomx il-permessi meħtieġa tad-Data Protection ma setgħux jiġu inkużi fir-ritratti.

KINDER 1

Ms M. Grech (Mr A. Spiteri) Ms B. Caruana (Ms P. Frendo) Ms R. Mizzi (Ms M. Galea) Ms C. Cilia (Ms D. Buttigieg)

 

Ms R. Portelli Ms M. Ciantar (Ms R. Livori) Ms L. Dalli (Ms C. Psaila) Ms R. Spiteri (Ms C. Darmanin)

 

Ms E. Formosa(Ms D. Mallia) Ms J. Saliba (Ms C. Copperstone) Ms L. Ciantar Ms E. Farrugia

 

KINDER 2

Ms P. Farrugia (Ms C. Grech) Ms R. Spiteri Mercieca (Ms E. Camilleri & Ms S. Pisani Zammit) Ms S. Caruana (Ms C. Bonnici) Ms E. Vella (Ms P. Dimech)

 

Ms C. Shires (Ms L. Ebejer & Ms J. Aquilina) Ms N. Camilleri Duca (Ms F. Galea) Ms R. Craus (Ms J. German & Ms D. Ellul) Ms C. Camilleri (Ms N. Pantalleresco & Mr J. Downes)

 

YEAR 1


Ms S. Gambin (Ms G. Sciberras)

Ms I. Farrugia

Ms M. Mifsud (Ms M. Craus)

 


Ms A. Piscopo (Ms R. Coreschi)

Ms A. Debattista (Ms C. Vella)

Ms J. Zammit Purkiss (Ms J. Schembri)

 

YEAR 2


Ms D. Seisun Incorvaja(Ms C. Brincat)

Ms A. Sapiano (Ms S. Lahmar Zammit)

Ms F. Debono (Mr A. Camilleri & Ms J. Peplow)

 


Ms M. Vella Montebello (Ms A. Magro & Ms M. Bonnici)

Ms M. Buttigieg Brooks (Ms A. Lanzon)

 

Posted in Events | Comments Off on Ritratti tal-Karnival 2018

Creating & Publishing Our Own Books – Ms D. Seisun Incorvaja (P2.1)

Dear all,

Click on the link below to view the video:

http://smc.zabbara.skola.edu.mt/activities-4/creating-publishing-our-own-books-p2-1-ms-d-seisun-incorvaja/

Thanks

Posted in Uncategorized | Comments Off on Creating & Publishing Our Own Books – Ms D. Seisun Incorvaja (P2.1)

Parent Seminar – 5th February 2018

26230900_10212636815730263_7311708562034428816_n (1)

Posted in Events | Comments Off on Parent Seminar – 5th February 2018

Activities

Dear Parents/Carers,

Click on the links below to view some of the activities held at Zabbar Primary A during the 1st term:

Christmaths – Maths Activities related to Christmas

Santa’s Workshop  

Sociodramatic Play Areas (Kinder 1 & Kinder 2)

Thanks

Posted in School | Comments Off on Activities

Rebbieħ/a tal-Ħemper tal-Milied; Christmas Hamper Winner

Ir-rebbieħ jista’ jiġi jiġbor il-ħemper waqt il-ħinijiet tal-iskola. Grazzi

The winner can collect the hamper during school hours. Thanks

 

Posted in Events | Comments Off on Rebbieħ/a tal-Ħemper tal-Milied; Christmas Hamper Winner