Xogħol ta’ Manutenzjoni fl-Iskola

Matul il-vaganzi tal-Għid sar ħafna xogħol ta’ manutenzjoni fl-iskola.

1. Tikħil u tibjid tar-‘Reception Area’.

2. Beda t-twaħħil tal-‘fence’ għas-Secret Garden fil-bitħa tal-iskola. Xogħol għadu għaddej.

3. ‘Refurbishment’ sħiħ tat-toilets ta’ fuq. Xogħol għadu għaddej.


Grazzi

Posted in School | Leave a comment

Attivita’ Għall-Jum Dinji tal-Ktieb

Bħala parti mill-attivitajiet sabiex inkomplu niċċelebraw il-Jum Dinji tal-Ktieb, illum bi pjaċir fl-Iskola Primarja A ta’ Ħaż-Żabbar kellna magħna virtwalment lil Eileen Montesin sabiex taqralna storja nteressanti lill-istudenti.


F’isem l-amministrazzjoni, l-edukaturi u l-istudenti nroddulha ħajr tas-sehem tagħha u nawgurawlha għall-ġejjieni.

Posted in School | Leave a comment

Healthy Eating at School

Posted in School | Leave a comment

The Sunflower

During the art lessons pupils from Year 1 learnt about the famous artist Vincent Van Gogh who enjoyed painting bright yellow sunflowers in his bright yellow house. Students drew the different parts of the sunflower and assembled them together. They were encouraged to express themselves freely in their artworks.

The Sunflower is Ukraine’s national flower!

🌻
Posted in School | Leave a comment

Skolasajf 2022

Posted in School | Leave a comment

Mother’s Day Gift

In preparation for Mother’s Day, we would like to inform you that the School Council will be selling a Cinnamon Soap Decoration (8cmx8cmx2cms) for €3. If you would like to order, please send the exact amount of money to school with your son/daughter on Monday 25th April, Tuesday 26th April or Wednesday 27th April only. Kindly note that due to the current situation we will not be sending a printed note with this information.

Thank You,

The School Council

Bħala attivita` għal Jum l-Omm nixtiequ ninfurmawkom li l-Kunsill Skolastiku se jorganizza l-bejgħ ta’ Dekorazzjoni b’sapuna tal-Kannella (8cmx8cmx2cms). Kull rigal jiswa €3. Jekk tkunu tridu tordnaw jekk jogħġobkom ibagħtu l-ammont eżatt mat-tfal f’dawn il-ġranet biss: it-Tnejn 25 t’April, it-Tlieta 26 t’April jew l-Erbgħa 27 t’April. Minħabba ċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom, mhux ser jitqassmu karti.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

Il-Bidla fil-Klima

Posted in School | Leave a comment

Kotba Ġodda għall-iskema ta’ Qari Gwidat

L-iskola investiet f’ammont ta’ kotba ġodda tal-Malti fil-livell roża u aħmar. Dawn il-kotba jinqraw fil-klassijiet tal-primarja waqt sessjonijiet ta’ Qari Gwidat.

Dawn il-kotba nxtraw bis-saħħa tal-kontribuzzjonijiet ġenerużi tagħkom li jsiru minn żmien għal żmien fl-iskola tagħna.

Grazzi tal-kontibut tagħkom

Posted in School | Leave a comment

Donation for Ukraine

Due to the current situation in Ukraine our school helped by making a donation for this cause. On Friday 8th April all students/staff were invited to wear a yellow or blue shirt/T-shirt and jeans to show our support. Those who did not have a yellow or blue top could wear a white top with yellow/blue accessories. Monetary donations were collected at the school’s entrance. The sum of €1145 was collected.

Thank You,

The School Council

Minħabba s-sitwazzjoni attwali fl-Ukrajna, l-iskola tagħna għenet billi għamel donazzjoni għal din il-kawża. Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ April l-istudenti/l-istaff kollha kienu mistiedna jilbsu qmis/T-shirt isfar jew blu u jeans biex nuru s-sapport tagħna. Dawk li ma kellhomx top isfar jew blu setgħu jilbsu top abjad u jżidu aċċessorji sofor/blu. Kwalunkwe għotja ta’ flus inġabret mid-daħla tal-iskola. Inġabret is-somma sabiħa ta’ €1145.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

Children’s work on the Display Boards

This is a short video with the children’s work on the display boards. Well done to all especially to the children for their colourful work.

Posted in School | Leave a comment