Christmas Ponsiettia Sale/ Bejgħ ta’ Ponsjetti

In preparation for the Christmas season, we would like to inform you that the school will be having Poinsettias for sale. As in previous years, the large ones will be sold for the price of €5 each and the small ones will be sold for the price of €3.50 each. If you would like to order, please send the exact amount of money to school with your son/daughter only from Monday 29th November till Friday 3rd December. No orders will be accepted after the 3rd December. The Poinsettias will be delivered after 14th December.

Thank You,

The School Council

Bħala attivita` għall-Milied nixtiequ ninfurmawkom li l-iskola ser ikollha l-Ponsjetti għall-bejgħ. Bħas-snin preċedenti l-kbar ser ikunu jiswew €5 u ż-żgħar ser ikunu jiswew €3.50. Jekk tkunu tridu tordnaw jekk jogħġobkom ibagħtu l-ammont eżatt mat-tfal mit-Tnejn 29 ta’ Novembru sal-Ġimgħa 3 ta’ Diċembru biss. Ordnijiet wara t-3 ta’ Diċembru ma jiġux aċċettati.  Il-Ponsjetti ser jibdew jitqassmu fl-14 ta’ Diċembru.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

This entry was posted in School. Bookmark the permalink.