San Martin

Bħala tradizzjoni, għall-festa ta’ San Martin, fl-iskola ittellghet il-Borża ta’ San Martin f’kull klassi. Il-Kumitat ta’ EkoSkola jirringrazzja lil kull min ippartecipa.

This entry was posted in School. Bookmark the permalink.